Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego ...

Skomentuj cytat:

Zobacz również:

Następny cytat ➤