Vivere militare estżycie jest walką.

Skomentuj cytat:

Zobacz również:

Następny cytat ➤