Żaden człowiek nie jest pozbawiony wad i słabości. Jednak okazuje się, że najbardziej w innych mogą denerwować nas niedoskonałości, które dostrzegamy sami w sobie. Dowiedz się, na czym polega to zjawisko!

Najbardziej w kimś irytują nas nasze własne wady…

Przypisywanie cech, zachowań, uczuć i poglądów innym osobom, gdy w rzeczywistości dotyczą nas samych, to zjawisko projekcji. Ten obronny mechanizm został wyodrębniony przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda.

Mechanizmy obronne mózgu

Mechanizmy obronne, inaczej nazywane mechanizmami obronnymi ego, to pojęcie wprowadzone przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda. To nieświadome i nawykowe metody radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami, w celu ochrony przed zagrażającymi uczuciami. W codziennym życiu często je stosujemy, pomagają nam radzić sobie z lękiem, strachem i poczuciem winy. Z jednej strony mogą pomóc utrzymać psychiczną równowagę, ale z drugiej mogą stać się źródłem różnych problemów.

Projekcja- na czym polega to zjawisko?

Projekcja to przypisywanie własnych lęków lub nieakceptowanych impulsów innym osobom. Związane z nią cechy i zachowania, wzbudzają w nas złość i absolutnie nie chcemy mieć z nimi do czynienia. Stanowią dla nas zagrożenie i nie chcemy ich zaakceptować, dlatego właśnie przenosimy je na inne obiekty i osoby. Z tego powodu postawa i zachowanie innych osób może nas szczególnie irytować i drażnić. Wszystko przez to, że dostrzegamy w nich nasze własne ukryte lub nieuświadomione wady.

Różne rodzaje projekcji

Istnieje kilka rodzajów projekcji:

  • Projekcja podobieństwa- osoba, która doświadcza tego zjawiska nie uświadamia sobie swojej negatywnej cechy, za to dokładnie widzi ją u innych osób. 
  • Projekcja atrybutywna- negatywna cecha, którą przypisujemy innej osobie istnieje w naszej świadomości. Uznajemy ją i akceptujemy jej obecność, jednak nie chcemy mieć z nią do czynienia.
  • Projekcja komplementarna- w tym rodzaju dana osoba nie posiada cechy, które przypisuje komuś innemu. Jednak zdaje sobie sprawę ze swojego innego zachowania, które prowadzi do tego rodzaju mechanizmu.
  • Projekcja panglosowsko-kanadyjska- to zjawisko polega na przypisywaniu innym osobom cechy, których oni nie posiadają – tak samo jak my. Choć ktoś może mieć pozytywne odczucia względem świata, mimo wszystko postrzega go jako negatywne miejsce, stąd taki stosunek.

Jak sobie z tym radzić?

Projekcja to naturalne zjawisko, które dotyczy niemal każdej osoby. Jeśli jednak negatywnie rzutuje na nasze zachowanie i postrzeganie innych, warto się na niej skupić. W tym celu trzeba nauczyć się zauważać i zdawać sobie sprawę z własnych emocji i bacznie obserwować swoje zachowania. To pomoże radzić sobie z naszymi słabościami oraz negatywnymi emocjami.

DZ

Udostępnij:


Sklep

Skomentuj

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

subscribe img