Wywieranie wpływu społecznego może mieć charakter negatywny lub pozytywny. Wszystko zależy od intencji.

Polega na nakłanianiu osoby lub grupy ludzi do postępowania według sugerowanych im działań. Skutkiem często jest ZMIANA dotycząca zachowania czy opinii.

W artykule przedstawimy techniki działania osób wpływowych i manipulatorów. Wiedza ta pozwoli Wam ochronić się przed ich negatywnym oddziaływaniem.

Wywieranie wpływu – z czym jest związane?

Metody wywierania wpływu oparte są na pewnych mechanizmach zachowań. Są to np.  posłuszeństwo wobec autorytetu, uległość, perswazja, konformizm.

Bardzo często wywieranie wpływu kojarzy nam się z manipulacją.

Manipulacja opiera się na metodach, w których wykorzystywane są jednostki do osiągania celów manipulatora.

Ważne w tej kwestii jest to, że osoba zmanipulowana (tzw. ofiara) często nie zdaje sobie sprawy że wpadła w sidła podstępu. Uważa, że jej decyzje nie są niczym kierowane.

Techniki wywierania wpływu :

  • Społeczny dowód słuszności – jest to najpopularniejsza technika. Ludzie przekonani są często że „większość ma zawsze rację”. Metoda ta oparta jest na „odruchu stadnym”- jeśli wszyscy tak postępują to zrobię tak i ja.

 

  • Reguła wzajemności – kieruje się przekonaniem, że za każdą przysługę jesteśmy winni się odwdzięczyć. Ludzie mają duże poczucie zobowiązania. Manipulatorzy często decydują się na pozytywne, drobne gesty w naszą stronę oczekując w przyszłości odwzajemnienia i osiągnięcia swoich zamierzeń.

 

  • Reguła lubienia i sympatii –ludzie chętnie ulegają osobom, które darzą sympatią. Są im dobrze znane, często podobne do nich samych. Manipulatorzy mogą też podstępnie wykorzystywać komplementy wobec „ofiary”.

 

  • Reguła autorytetu – ludzie chcą być posłuszni osobom, które podziwiają i szanują. Osoba z autorytetem nie koniecznie jest wszechwiedząca, może tylko sprawiać wrażenie eksperta w danej kwestii. Może być to złudne.

 

  • Reguła niedostępności - reguła ta zazwyczaj odnosi się to tematów marketingowych. Chodzi o stworzenie wizji niedostępności danego produktu. Pokazanie go jako unikatowego stymuluje w ludziach nieodpartą chęć posiadania go.

 

  • Reguła zaangażowania i konsekwencji – Gdy ludzie zobowiązują się do wykonania jakiegoś zadania to nie potrafią wycofać się ze złożonej obietnicy. Chcą być postrzegani jako konsekwentne osoby.

 

MP

Udostępnij:


Sklep

Skomentuj

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

subscribe img