Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus - Koniec zwieńcza dzieło. Coś, co dobrze się kończy, nie jest zły początek. Dobrze dobrana końcówka daje pełen sens temu, co było przed nią.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est vivere sed valere vita est. To nie życie jest życiem, ale zdrowie i dobrobyt. Co z sensu życia, jeśli jesteś zbyt chory, aby cieszyć się nim?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aeque enim omni rerum venit occasio, plus minusve moventibus circumstantiis: neque ulla est res humana, quaeattrahat sibi fortunam una perpetuam.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veni, vidi, vici. Słowa te oznaczają 'Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem' i są jednym z najbardziej znanych cytatów w historii, przypisywanych Juliuszowi Cezarowi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero, co w tłumaczeniu oznacza: Chwytaj dzień, nie ufaj jutrzejszemu dniu. Czas ucieka, więc wykorzystaj chwilę obecną.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi tu Gaius, ego Gaia. Gdzie ty Gajuszu, tam ja Gaia. Gdziekolwiek pójdziesz, pójdę za tobą, będę z tobą, nie opuszczę cię. Jesteśmy nierozłączni jak ciało i duch.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non omne quod licet honestum est, co oznacza: Nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primum non nocere, naturamque sequi, solent vitia sub conscientia clam que digestive in omni parte versari, verum sanitatem fieri que visu, adhibere, inducere, praevenire, minuere.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Nemo liber est, qui corpori servit. Animum debes mutare, non caelum. Virtus in arduis. Omnia mea mecum porto."

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawo jest jak pająkowa sieć: małe owady wpadają do niej i zostają, wielkie zaś przeciskają się przez nią niezauważone - Solon.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Co oznacza, że nie uczymy się na potrzeby szkoły, ale życia. Wyraża to przekonanie o istotnym znaczeniu doświadczeń życiowych w procesie edukacji i samodoskonalenia.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bumerang wraca do ciebie, ale dopiero po dokonaniu swojej drogi. Więc nie bój się rzucić go, bez względu na to, jak daleko pofrunie. Czasem trzeba dać rzeczom poszukać swojej ścieżki.

Sentencje łacińskie
NASTĘPNA STRONA