Łacińskie sentencje o prawdziwej miłości i przyjaźni

Każdy, kto miał w szkole lekcje łaciny, musiał wkuwać łacińskie sentencje i znać ich sens. Do dziś te złote myśli są źródłem mądrości, a czasem uzupełniają nasze wypowiedzi. Zatem dziś …

znak cytatu Każdy z nas popełnił ogromne błędy. Zrobił rzeczy, których nie zagoją żadne przeprosiny. Ale musisz iść do przodu. Spróbować znaleźć szczęście. Nieważne ile straciłeś.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Summum ius, summa iniuranajwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość;zbyt surowa kara jest krzywdą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primus in orbe deos fecit timorbogów na świecie najpierw stworzył strach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu De gustibus non est disputandumw sprawach gustów nie ma dyskusji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Laudator temporis actichwalca przeszłości; konserwatysta.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultorniech z naszych kości narodzi się mściciel.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anguis in herba(wąż w trawie)ukryte niebezpieczeństwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui non est adversum vos, pro vobis estkto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ambitiosa non est famesgłód nie ma ambicji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Panem et circenseschleba i igrzysk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu O, imitatores, servum pecus!o, naśladowcy, trzodo niewolników!

Sentencje łacińskie
NASTĘPNA STRONA