Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Żadna rzecz nie jest ani dobra, ani zła, dopiero myślenie czyni ją taką.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszechświat jest, obok sztuki, najpełniejszą treścią rozmową z samym sobą. Przywołuje w myśli obecność nieobecności, promieniuje w milczeniu, porusza w bezruchu.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cierpienie może zachodzić, kiedy życie przestaje mieć sens, kiedy stajemy przed pustką i nie czujemy, że nasza egzystencja ma jakąkolwiek wartość. Bez znalezienia głębokiego znaczenia, możemy stać się niewolnikami naszego własnego cierpienia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oto czym jest prawda: nie jest ona czymś, co narzuca się nam, jak prawo grawitacji. Domyślność, pomysłowość, gotowość do zmiany zdania, ciekawość, niechęć do ostatecznych definicji, umiejętność rezygnacji z łatwo dostępnej odpowiedzi na rzecz dalszego szukania - oto cechy, które są wartościowsze niż wiedza, które sama wiedza jest bezużyteczna.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Świadomość jest najstraszniejszą rzeczą, jaką przyroda zwierzętom podarowała. A strach przed świadomością jest największym strachem, jaki znamy. To genialne kreacje naszej świadomości pozwalają nam przetrwać w świecie, który sami tworzymy.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie lękaj się śmierci, lękaj się niebytu. Nie możesz doświadczyć śmierci, możesz natomiast doświadczyć pustki, gdy zrozumiesz, że Twoje życie nie miało żadnego sensu.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wystarczy zdobyć mądrość, trzeba ją potem używać. Rozsadek nie zawsze idzie ze sprytem, podobnie jak najszlachetniejsze wino nie zawsze pochodzi z największych winnic.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ból jest pozbawiony zdolności ubierania się w słowa. Między uczuciem a jego artystyczną ekspresją istnieje stan częściowego nieporozumienia i wewnętrznego sprzeczania się.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czym jest prawda? Prawda jest tym, co człowiek prawdziwy robi w click prawdzie. Bo prawda jest dana tylko tym, którzy są prawdziwi. Prawda jest daną przez Boga i chociaż jest to Boży dar, musimy iść do Niej własnymi nogami.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jesteśmy tak poszczególnymi a jednolitymi, jak sądzimy. To jedność znajduje swoje odzwierciedlenie w nas, każdy jest całością, uwielbionym obrazem wszechświata, w jednostce zawiera się wszystko. Na ziarnie piasku można studiować całe stworzenie.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Czystość i prostota to dwa skrzydła, które uwalniają duszę od ciążących ją układów i pozwala jej wzlecieć do królestwa nieskończoności. Jakżeż wielki jest ten, kto poznał swoją niewielkość!

Filozofia
NASTĘPNA STRONA