Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, którego zadowala to, co już osiągnął, jest niewolnikiem wciąż nieodkrytych prawd.

Wolność

"Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych" - cytaty Witolda Pileckiego, wielkiego bohatera!

Z okazji Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" przypominamy słowa rotmistrza Witolda Pileckiego, który przez całe swoje życie charakteryzował się niezłomną postawą.

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie wolno nam zapomnieć, że wolność nie zachodzi sama z siebie. Musi być stale zdobywana i po cichu, i głośno, indywidualnie i zbiorowo, siejąc zyski, ale nieraz przynosząc ofiary.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność to najcenniejsze dobro. Jeżeli nie jest dostatecznie zabezpieczona prawem, zostaje narażona na samowolę tyrana. Gdzie wolność jest słaba, tam ludzie są niewolnikami.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest stanem, w którym obywa się bez jakichkolwiek norm. Shać, które nie jest do niczego zobowiązane, staje się arbitralną, absolutną i przyczynia się do niszczenia osobowości ludzkiej i społeczności.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest niczym, co mogłoby pochodzić od kogokolwiek innego. Musisz ją osiągnąć sam. Musisz jej pragnąć. Musisz ją szukać. Musisz dążyć do niej. Musisz jej mocno pragnąć.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest wartym dążenia dobra, jeśli zaczyna oznaczać samotność - to jest, swoje odcięcie od miejsca i rzeczy, które są najbliższe naszemu sercu.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Gdy ją przeżyjesz, staje się czymś najbardziej konkretnym, co może dostarczyć ci życie.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na robieniu wszystkiego, co chce się robić. Wolność polega na umiejętności robienia tego, co powinniśmy robić.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność jest tym wyżej ceniona, tym wyższa jest jej cena. Wolność wiąże się zwykle z trudem. To jest jej prawdziwa miara. Trud téj wolności polega często na pokonaniu w sobie tego, co przeciwdziała jej pełnemu rozwojowi.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność nie polega na tym, żeby robić wszystko, co się chce, ale na tym, żeby nie robić tego, czego się nie chce. To jest cała wolność.

Wolność
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wolność oznacza prawo do mówienia ludziom to, czego nie chcą słyszeć.

Wolność
NASTĘPNA STRONA