Często słyszy się, że ktoś ma wysokie lub niskie IQ. Czym tak naprawdę jest i w jaki sposób można je zmierzyć?

Czym jest IQ?

IQ to skrót pochodzący z języka angielskiego: intelligence quotient, który oznacza iloraz inteligencji. To wyniku testu inteligencji, który odnosi się do inteligencji intelektualnej, obrazując sprawność umysłu.

Czy można zmierzyć IQ?

W celu obliczenia ilorazu inteligencji (IQ) korzysta się ze specjalistycznych testów inteligencji. Wiarygodny test IQ można wykonać np. w gabinetach psychologicznych, czy poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Te dostępne w internecie nie są obiektywnymi narzędziami i nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników ilorazu inteligencji.

Nie ma jednego ogólnego testu, który służyłby do robienia pomiarów inteligencji. Najczęściej stosuje się różne narzędzia, są to m.in. Skala Inteligencji Wechslera, Stanfordzką Skala Bineta, Psychometryczne Teorie Inteligencji lub Grupowe Testy Inteligencji.

Testy mają formę krótkich zadań i są podzielone na bloki, które odpowiadają różnym rodzajom inteligencji: językowej, arytmetycznej, analitycznej, przestrzennej i skojarzeniowej.

Skala ilorazu inteligencji

IQ w granicach 84 do 116 jest uznawane za średni iloraz inteligencji, 117-132 to wynik ponadprzeciętny, 133- 147 wysoki, a powyżej 148 bardzo wysoki. Z kolei wynik 68-83 wskazuje na poziom niższy od przeciętnego, a poniżej 68 na upośledzenie umysłowe. Co ciekawe 50% światowej populacji ma wartość IQ na poziomie średnim, a jedynie 1,5% to geniusze.

Co wpływa na iloraz inteligencji?

Od lat trwają badania nad tym, co wpływa na iloraz inteligencji. Naukowcy zastanawiają się, czy inteligencja jest wrodzona, a może to nabyte możliwości? Odpowiedź na to pytanie jest złożona.

Udowodniono, że inteligencję dziedziczymy od rodziców w zakresie 40-60%. Pozostała jej część jest nabyta w trakcie życia. Zależy od środowiska w jakim żyjemy, a na jej rozwój wpływa odpowiednia stymulacja w dzieciństwie, warunki rozwoju i edukacji, czy nawet choroby, jakie przebyliśmy.

Czy można rozwijać inteligencję?

Inteligencja nie jest stałą cechą i można ją rozwijać w trakcie życia. Najważniejsze połączenia między neuronami w mózgu powstają już na bardzo wczesnym etapie. Dlatego rodzice mogą wspierać rozwój fizyczny i umysłowy dziecka już od pierwszych tygodni jego życia.

Udostępnij:


Zobacz więcej


Sklep

subscribe img