Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracodawca zapłaci nawet 7000 złotych!

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pracownik nie może skorzystać z urlopu, a jego zatrudnienie zostaje zakończone. W takich przypadkach przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Ta forma odszkodowania może sięgać nawet kilku tysięcy złotych!

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do określonej liczby dni urlopu rocznie, zależnej od jej stażu pracy. Pracownicy zatrudnieni krócej niż 10 lat mają prawo do 20 dni urlopu, natomiast ci, którzy pracują co najmniej 10 lat, mają dostęp do 26 dni wypoczynku rocznie. Warto zaznaczyć, że do stażu pracy wlicza się również okres nauki w szkole średniej, policealnej oraz na studiach wyższych.

ZOBACZ TAKŻE: Kurdej-Szatan wraca do "M jak miłość"?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop- dla kogo?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, urlop wypoczynkowy to świadczenie, którego pracownik nie może zrzec się. W większości przypadków pracownicy korzystają z urlopu podczas okresu wakacyjnego. Pracodawcy również zachęcają do wykorzystania dni wolnych od pracy, a jeśli to niemożliwe, pozostawiają możliwość przeniesienia urlopu na kolejny rok.

Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik nie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego, a jego stosunek pracy został zakończony. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik kontynuuje współpracę z pracodawcą i obie strony postanawiają wykorzystać urlop w trakcie trwania nowej umowy.

Zdjęcie Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracodawca zapłaci nawet 7000 złotych! #1

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Prawo do ekwiwalentu przysługuje pracownikom, których umowa o pracę dobiegła końca, niezależnie od tego, czy zakończenie nastąpiło zgodnie z terminem, czy też została rozwiązana wcześniej przez jedną ze stron. Wypłata ekwiwalentu zazwyczaj następuje wraz z ostatnią wypłatą, choć nie jest to regułą.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się na podstawie współczynnika ekwiwalentu, uwzględniającego średnią liczbę dni pracujących w miesiącu. W 2023 roku współczynnik ten wynosi 20,83 dla pełnego etatu. Dla innych wymiarów czasu pracy jest on odpowiednio mniejszy: 15,62 dla 3/4 etatu, 10,42 dla połowy etatu i 5,21 dla 1/4 etatu.

Pracodawca zapłaci nawet 7000 złotych za niewykorzystany urlop!

Aby obliczyć ekwiwalent, pracownik musi podzielić swoje zarobki przez współczynnik ekwiwalentu, a następnie uzyskaną kwotę podzielić przez dzienny wymiar czasu pracy.

Na przykład, pracownik zarabiający średnią krajową, czyli 6883,96 zł, pracujący na pełen etat, za 10 dni niewykorzystanego urlopu powinien otrzymać ekwiwalent w wysokości 3304,80 zł, zgodnie z obliczeniami: (6883,96 : 20,83) : 8 = 41,31 oraz 41,31 * 8 * 10 = 3304,80. Za 20 dni niewykorzystanego urlopu kwota ta wynosiłaby 6609,60 zł.

Udostępnij: