Koniec darmowego dostępu do Facebooka, Instagrama i YouTube'a

W ostatnich latach operatorzy mobilni często oferowali swoim klientom darmowy dostęp do wybranych usług internetowych, takich jak Facebook, Instagram czy YouTube, w ramach tzw. modelu "zero rating". Ten model pozwalał na korzystanie z wybranych aplikacji bez pomniejszania limitu danych. Teraz jednak, na skutek interwencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), te korzystne oferty będą musiały zostać wycofane z rynku.

Decyzja Prezesa UKE

Prezes UKE, posiłkując się wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wydał zalecenia dla polskich operatorów mobilnych, nakazując im zaprzestanie stosowania modelu "zero rating". TSUE uznał, że takie praktyki są dyskryminujące i sprzeczne z ideą otwartego internetu. Kontrola przeprowadzona przez UKE w drugiej połowie zeszłego roku potwierdziła, że wszyscy główni operatorzy w Polsce korzystają z tego modelu. W wyniku kontroli, UKE wysłało do operatorów zalecenia, które wymagają:

  1. Zaprzestania zawierania nowych umów i stosowania wzorców umownych obejmujących usługi rozliczane w modelu "zero rating".
  2. Modyfikacji obowiązujących umów, aby wyeliminować usługi rozliczane w modelu "zero rating". Operatorzy mają 24 miesiące na wprowadzenie tych zmian w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przed i po doręczeniu zaleceń pokontrolnych.

Konsekwencje dla użytkowników

Dla wielu użytkowników, zwłaszcza młodszych, którzy korzystają z telefonów na kartę i mają ograniczone pakiety danych, darmowy dostęp do popularnych serwisów społecznościowych był znaczącym udogodnieniem. Oferty tego typu pozwalały im swobodnie korzystać z Facebooka, Instagrama czy YouTube'a bez obaw o przekroczenie limitu danych. Teraz będą musieli bardziej świadomie zarządzać swoim pakietem danych, co może wpłynąć na ich sposób korzystania z internetu.

Reakcje operatorów

Operatorzy tacy jak T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Spółka z o.o., Canal+ Polska S.A., Polsat Cyfrowy S.A. i Premium Mobile Sp. z o.o., którzy oferowali usługi w modelu "zero rating", muszą dostosować się do nowych wytycznych. W ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, operatorzy muszą przestać oferować darmowy dostęp do wybranych usług. W dłuższej perspektywie, w ciągu 24 miesięcy, wszystkie obowiązujące umowy muszą zostać zmodyfikowane w celu usunięcia usług rozliczanych w modelu "zero rating".

Zdjęcie Koniec darmowego dostępu do Facebooka, Instagrama i YouTube'a #1

Szersze konsekwencje

Decyzja UKE może mieć szersze konsekwencje dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Może to wpłynąć na konkurencyjność ofert operatorów oraz zmusić ich do poszukiwania nowych sposobów na przyciągnięcie klientów. Możliwe, że operatorzy zaczną oferować większe pakiety danych w standardowych ofertach lub wprowadzą inne atrakcyjne promocje, aby zrekompensować użytkownikom brak darmowego dostępu do popularnych usług.

Podsumowanie

Wprowadzenie zakazu stosowania modelu "zero rating" przez Prezesa UKE oznacza koniec darmowego dostępu do takich platform jak Facebook, Instagram czy YouTube. Choć decyzja ta ma na celu zapewnienie otwartego i niedyskryminującego dostępu do internetu, może również wpłynąć na sposób korzystania z usług internetowych przez użytkowników oraz strategie marketingowe operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. W najbliższych miesiącach z pewnością zobaczymy, jakie kroki podejmą operatorzy, aby dostosować się do nowych realiów rynku.

Udostępnij: