Związki na odległość dotyczą wielu par. Związane są często ze zmianą miejsca zamieszkania, zmianą pracy, sprawami rodzinnymi. Związki takie dotyczą również osób, które zawiązały  znajomość za pośrednictwem portali społecznościowych.

Związki na odległość określane są jako LDR, czyli long distance relationship.

Relacje na odległość uważane są za jedne z najtrudniejszych relacji partnerskich. Są dużym wyzwaniem. Główną przeszkodą jest dystans dzielący partnerów, który może utrudniać budowanie trwałej i szczerej relacji. Pojawia się duża tęsknota, uczucie smutku, frustracja, czy lęk.

Związek na odległość dla jednych jest całkiem satysfakcjonującą relacją, dla innych jedynie chwilowym wyjściem na drodze do budowania wspólnej, trwałej przyszłości i zamieszkania razem.

Aby związek przetrwał próbę czasu, wymaga od partnerów dużego oddania i zaangażowania. Początkowo partnerzy są zmotywowani, przepełnieni nadzieją i wiarą. W późniejszym etapie relacji mogą pojawiać się wątpliwości i chwile zwątpienia.

To czy związek przetrwa, zależy m.in. od kontekstu takiej relacji, jej siły i fundamentów, podejścia i determinacji obojga partnerów, a także ich dopasowania pod względem charakteru.

Związek na odległość sprawdza się w sytuacji, kiedy partnerzy to silni indywidualiści, ceniący własną przestrzeń życiową i swobodę.

Należy wziąć pod uwagę, że w związkach na odległość jedna ze stron może traktować taką relację jako przygodę i oderwanie od rutyny.

Socjologowie określają model takiego związku jako LAT (ang. Living Apart Together). Opiera się on na zasadzie „bycie razem, a jednak osobno”.

Związki na odległość wymagają szczególnej dbałości. W budowaniu związku na odległość należy pamiętać o ważnych elementach:

Zaufanie

Jedną z trudniejszych spraw w związku na odległość jest mierzenie się z uczuciem zazdrości. Zaufanie jest fundamentem każdej relacji międzyludzkiej, nie tylko tej, która dzieli zakochanych kilkaset kilometrów. Bez tego elementu nie przetrwa. Ważne jest ustalenie granic w relacjach z innymi ludźmi, szczególnie z płcią przeciwną. Niedopowiedzenia mogą być przeszkodą. W związkach na odległość, wystawionych na wiele pokus, zaufanie nabiera jeszcze większego znaczenia.

Szczerość

Tajemnice na odległość nie sprzyjają trwałości relacji. Dziel się z partnerem swoimi troskami i radościami dnia codziennego.

Związek na odległość powinien opierać się na jasnych i konkretnych zasadach. Warto ustalić pewne kwestie, aby uniknąć nieporozumień. Ważne jest, aby zakochani mieli podobne oczekiwania i poglądy.

Kompromis, komunikacja

Ważne jest też, by szanować odmienne, nawet zupełnie odwrotne potrzeby partnera. Jedni potrzebują wielogodzinnych rozmów telefonicznych, wielu smsów. Inni natomiast mogą czuć się przytłoczeni i zmęczeni takim trybem. Warto otwarcie mówić o swoich potrzebach i tęsknocie. Dobrym rozwiązaniem jest wypracowanie sobie rytuałów i codziennych zwyczajów, które będą miłym elementem każdego dnia.

Budowanie związku na odległość opiera się na poświęceniu i zaangażowaniu. Związki takie wymagają szczególnej dbałości. Ich trwałość zależna jest od wielu czynników. W chwilach zwątpienia warto pamiętać, że prawdziwa, dojrzała miłość nie ma granic, nawet terytorialnych, mierzonych kilometrami.

MP

Udostępnij:

Sklep