Dodatkowe pieniądze dla emerytów, jednak nie dla każdego! Warunki.

Projekt ustawy wprowadzający na stałe 14. emeryturę dla seniorów właśnie trafił do konsultacji. W projekcie znalazły się jednak pewne warunki, jakie muszą spełnić emeryci, aby dostać dodatkową pensję.

Do konsultacji trafił projekt ustawy, w którym wprowadzona ma być na stałe 14. emerytura.

"Dla polityki społecznej państwa istotna jest ochrona seniorów przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane przez rząd działania ukierunkowane są na poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, w tym w szczególności najuboższych świadczeniobiorców. Stąd też rząd proponuje od 2023 r. wprowadzenie corocznej wypłaty 14. emerytury, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku 13. emerytury" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Seniorzy muszą spełnić jednak pewne warunki. Le wyniesie „czternastka”?

Dla kogo „czternastka”?

Na czternastą emeryturę mogą liczyć osoby uprawnione do emerytur u reny w systemie powszechnym, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, świadczeń pieniężnych przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych i rent inwalidów wojennych i wojskowych.

 

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Zgodnie z projektem ustawy tzw. „czternastka będzie wynosić:

- w przypadku osób, których emerytura nie przekracza 2900 zł wysokość będzie równa kwoty najniższej emerytury – obecnie jest to 1588,44 zł brutto

- w przypadku osób, których emerytura przekracza 2900 zł wysokość czternastki będzie równa kwocie najniższej emerytury pomniejszej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 złotych.  

Maksymalna kwota

W projekcie określono jednak minimalną wartość 14. emerytury i ma ona wynieść 50 zł, jeśli jednak świadczenie miałoby być niższe, wówczas dodatkowa emerytura nie będzie przysługiwała. Czyli pełną czternastkę otrzymają seniorzy, których emerytura maksymalnie wynosi 1588 zł brutto.

 Każdy z emerytów, który ma większe świadczenie otrzyma stosunkowo mniejszą czternastkę. Warto wspomnieć, że powyższa kwota będzie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę ubezpieczeniową zdrowotną.

Warto wspomnieć, że roczny koszt 14. Emerytury wyniesie w 2023 roku 11,6 mld złotych, Natomiast za trzy lata koszt ma wzrosnąć do 13,1 mld zł.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny Bon Turystyczny nie będzie tylko dla rodzin z dziećmi?

Udostępnij: