ZUS zwraca pieniądze. Kiedy trafią na twoje konto?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął zwracać pieniądze Polaków z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej. Rozliczenie dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą i odprowadza składki na na własne ubezpieczenie. Nie dotyczy to jednak działalności rolniczych. Kiedy możesz otrzymać przelew?

ZUS rozpoczął oddawanie nadpłaconej składki zdrowotnej na konta Polaków. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił już obywatelom niemal 800 mln zł, po tym, jak wszedł w życie obowiązek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podkreślamy jednak, aby otrzymać zwrot nadpłaty nie wolno mieć zaległości z tytułu składek, a także z tytułu innych pobieranych świadczeń. Warto także wiedzieć, że aby otrzymać zwrot w pierwszej transzy, należało wcześniej złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli się tego nie zrobiło, podatnik zwrot otrzyma w terminie do końca 2023 roku.

Jeśli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 r., nadpłatę rozliczymy na koncie płatnika składek najpóźniej do końca 2023 r. W przypadku posiadania zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń nadpłata zostanie w pierwszej kolejności rozdysponowana na te zaległości- czytamy.

Kiedy zwroty nadpłaconej składki zdrowotnej?

Każda osoba, która miała nadpłatę składki zdrowotnej i złożyła odpowiedni wniosek do ZUS-u w terminie do 5 czerwca 2023 roku, powinna otrzymać przelew w terminie do 3 sierpnia 2023 roku. Osoby, które nie złożyły wniosku muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

Nadpłatę przekazujemy na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 3 sierpnia tego roku. Staramy się, aby te środki trafiły na konta przedsiębiorców jak najszybciej - podkreśliła prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Cała pula nadpłaconych składek wyniesie około 1 mld zł. W pierwszej transzy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddał niemal 800 mln zł. Kolejna transza wypłat ma objąć natomiast ponad 200 tysięcy przedsiębiorców i wynosić około 300 mln zł.

Udostępnij: