GIF wycofało znany lek przeciwbólowy!

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF), będący kluczowym organem regulacyjnym w Polsce odpowiedzialnym za monitorowanie bezpieczeństwa i jakości produktów farmaceutycznych, ogłosił niedawno istotną decyzję dotyczącą popularnego leku przeciwbólowego. Ta decyzja, podyktowana obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości produktu, ma znaczące konsekwencje dla pacjentów i dostawców opieki zdrowotnej.

  Wycofanie z rynku leku Oxylaxon było bezpośrednim wynikiem wykrycia wady jakościowej w ponad dwudziestu partiach tego preparatu. Oxylaxon, szeroko stosowany w leczeniu bólu, dostępny był w różnych dawkach i formach, co sprawiało, że był popularnym wyborem wśród pacjentów i lekarzy. W wyniku decyzji GIF, wszystkie te wersje leku, które wykazały wady jakościowe, zostały wycofane z obrotu.

  Najbardziej znaczącym aspektem tej decyzji jest fakt, że dotyka ona wielu serii leku, w tym tabletek o przedłużonym uwalnianiu w różnych dawkach: 5 mg + 2,5 mg, 20 mg + 10 mg oraz 40 mg + 20 mg. Każda z tych dawek jest stosowana w różnych sytuacjach klinicznych, co oznacza, że wycofanie tych produktów może wpłynąć na szeroki zakres pacjentów. Na przykład, Oxylaxon w dawce 5 mg + 2,5 mg jest często stosowany w łagodzeniu bólu o niższym nasileniu, podczas gdy wersje o wyższych dawkach są przeznaczone do leczenia bardziej intensywnego bólu.

  Każda z wycofanych serii produktu ma określony numer serii oraz datę ważności, co pozwala na precyzyjne zidentyfikowanie i usunięcie z obrotu tych produktów, które mogą stanowić ryzyko dla zdrowia pacjentów. Na przykład, serie numer E02215, F06046, F04680, E05198, E06924, F06611 dotyczące dawki 5 mg + 2,5 mg, a także serie F03209, F03210, F10132, F00149, E02249, E02259, F00148, E02261, F04703 dla dawki 20 mg + 10 mg oraz serie F08633 oraz E02270 dla dawki 40 mg + 20 mg zostały wycofane. Wszystkie te serie mają termin ważności ustalony na 29.02.2024, co dodatkowo podkreśla pilność i znaczenie tej decyzji.

  Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, ta decyzja GIF jest niezwykle ważna. Wycofanie leku z obrotu z powodu wad jakościowych jest standardową procedurą w branży farmaceutycznej, mającą na celu ochronę zdrowia publicznego. Tego rodzaju działania są podejmowane, gdy istnieje ryzyko, że produkt farmaceutyczny może nie działać zgodnie z oczekiwaniami lub może zawierać składniki, które mogą być szkodliwe dla pacjentów. W przypadku Oxylaxon, choć szczegółowe informacje dotyczące konkretnej wady jakościowej nie zostały ujawnione, jasne jest, że GIF uznał ryzyko za wystarczająco wysokie, aby podjąć drastyczne kroki.

  Decyzja o wycofaniu Oxylaxon z rynku ma również wpływ na łańcuch dostaw leków. Apteki i inne punkty dystrybucji leków muszą teraz usunąć wszystkie dotknięte partie produktu.

  Udostępnij: