Przełom w edukacji! Od 1 kwietnia wchodzą nowe zasady w systemie szkolnictwa!

Rewolucyjne zmiany w polskiej edukacji mają rozpocząć się już 1 kwietnia. Minister Nowacka zapowiada koniec z praktyką szufladkowania uczniów. To nie tylko kwestia rezygnacji z prac domowych czy modyfikacji lekcji religii czy etyki. Minister Nowacka wskazuje, że szkoła powinna być miejscem, w którym każdy uczeń znajdzie swoje miejsce, wolnym od szufladkowania i schematów związanych z wystawianiem ocen. Co dokładnie oznacza ta zmiana? Jakich nowych podejść i praktyk edukacyjnych możemy spodziewać się w polskich szkołach?

Zmiany jakie czekają system edukacji maja już zostać wprowadzone1 kwietnia 2024 roku. W głównej mierze chodzi o rezygnację z zadawania prac domowych oraz oceniania ich. Jednak zmiany, jakie czekają edukacje nie kończą się tylko na tym. Większy zakres obowiązujących modyfikacji ma być wprowadzony we wrześniu.

Zmiany w polskim szkolnictwie od 1 kwietnia 2024 roku

Od 1 kwietnia zmiany w polskim systemie szkolnictwa będą dotyczyły przede wszystkim prac domowych, oraz wystawiania ocen za ich wykonanie. Zmiany te początkowo będą dotyczyły klas I-III. Nie będzie to obowiązywało ćwiczeń usprawniających motorykę małą.

Klasy IV-VIII będą miały zadania domowe nieobowiązkowe i nieoceniane. Tych zmian może być jednak dużo więcej.

Jak zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka, zmianom ma także podlegać podstawa programowa, która ma wejść w życie w nowym roku szkolnym, czyli od września.

Minister chce, aby w palcówkach szkolnych zwiększyła się autonomia. Według niej edukacja ma się wiązać ze zdobywaniem kompetencji, umiejętności, a sama edukacja nie może być związana tylko z uczeniem dla uczenia.

Rozwijać potrzebne kompetencje, a nie udawać, że w szkole się uczy – wypowiedź Barbary Nowackiej

Takie zmiany maja nas czekać już od nowego roku szkolnego.

ZOBACZ TAKŻE: Tych rzeczy nie wkładaj do koszyczka wielkanocnego! to jest niedopuszczalne!

Modyfikacje w systemie edukacji od września

Dużo zmian, jakie zostały zapowiedziane przez resort edukacji ma wejść w życie od 1 września 2024 rok. Są nimi przede wszystkim zmiany w podstawie programowej. Według minister edukacji powody takich zmian wiążą się z tym, ze programy nauczania są przeładowane. Nauczyciele nie nadążają z realizacją programu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianami programowymi takimi, by właśnie tę większą autonomię szkołom przyznać. Odchudzona podstawa programowa wejdzie w życie 1 września. 20 proc. ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Po pierwsze dlatego, by zerwać z fikcją, bo program jest dzisiaj przeładowany, nauczyciele pędzą z tym programem, młodzież nie nadąża się nauczyć – wypowiedź minister edukacji

To nie koniec zmian

Minister Nowacka nie zamierza ograniczać się jedynie do zakończenia „ocenozy”. Chce, aby zarówno same szkoły, jak i nauczyciele, zrezygnowali z tego modelu.

Jej celem jest przemodelowanie polskiego systemu edukacji w taki sposób, aby lepiej spełniał rzeczywiste potrzeby uczniów.

Minister podkreśla, że kluczowym zadaniem szkoły jest wyrównywanie szans uczniów, co oznacza stworzenie warunków, które umożliwią każdemu dziecku rozwijanie się na swoim najlepszym poziomie.

Czy to oznacza rewolucję w podejściu do edukacji w Polsce? Odpowiedzi na te pytania mogą okazać się kluczowe dla przyszłości naszego systemu szkolnictwa.

Udostępnij: