Naukowcy: skłonność do zdrady jest "wypisana na twarzy". Oblicza niewierności.

Mężczyźni lubiący uganiać się za spódniczkami mają niewierność wypisaną na twarzy? Według badania przeprowadzonego przez badaczy z uniwersytetu w Australii – mężczyźni i kobiety są w stanie na podstawie zdjęcia twarzy wskazać kto zdradzał lub ma do tego skłonność.

Naukowcy zaprosili do badania 1500 heteroseksualnych uczestników. Poproszono ich o ocenę skłonności do zdrady osób z zaprezentowanych zdjęć. Analizie poddano 189 fotografii przedstawiających kolejno: 101 mężczyzn oraz 88 kobiet. Wszystkie osoby, których wizerunek był uwieczniony, wcześniej poinformowały naukowców na temat tego czy faktycznie kogoś zdradzili.

Uczestnicy podejmując decyzję uzasadniali swój wybór mówiąc co nimi kierowało przy ocenie. Skala miała rozpiętość od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało niski poziom skłonności do zdrady, a 10 – wysoki.

Wyniki przedstawiały się następująco:

#1. mężczyźni i kobiety poprawnie wskazywali mężczyzn z tendencją do niewierności

#2. kobiety ze zdjęć były bardziej „tajemnicze” - niewiele osób potrafiło je odpowiednio ocenić

#3. jeżeli chodzi o rozpoznawanie osób tej samej płci – mężczyźni lepiej rozpoznawali niewiernych mężczyzn niż kobiety swoją płeć

Badacze odkryli przy tym, że „męskie” twarze były częściej ocenianie jako należące do osób niewiernych. Mężczyźni ci także częściej oceniali sami siebie w ten sposób.

Wyniki badania oceniono jako przeciętne i naukowcy podkreślali, że ludzie powinni być bardziej ostrożni w ocenie innych. Odpowiedzi opierały się na wrażeniu jakie odnosili uczestnicy oraz na subiektywnym odbiorze cech wyglądu.

Czynniki wpływające na negatywną ocenę u mężczyzn to:

- silna linia szczęki

- mocno zarysowane łuki brwiowe

- wąskie usta

Zaskakującym wydał się badaczom fakt, że uczestnicy badania doszukiwali się cech niewierności w większości u mężczyzn. Sytuację tę można tłumaczyć na wiele sposobów. Najbardziej prawdopodobne ewolucyjna świadomość, że kobiety bardziej angażują się w stały związek, więc rzadziej zdradzają. Drugim powodem może być to, że stosowanie makijażu w pewien sposób zmienia odbiór twarzy.

Podkreśla się także, że zdrada to złożony proces poprzedzony wieloma czynnikami. Nie należy skupiać się tylko na cechach zewnętrznych. Na skłonność do zdrady wpływ będzie miało nasze otoczenie, kultura z jakiej się wywodzimy czy doświadczenia życiowe.

Udostępnij: