Dowiedz się, kim jest realista i jakie są jego cechy. Co odróżnia go od optymisty i pesymisty?

Optymista, pesymista czy realista?

Szklanka do połowy pełna, czy pusta? Te trzy podstawowe postawy: optymizm, pesymizm i realizm, świadczą o naszym nastawieniu do życia, innych ludzi i stosunku do rzeczywistości.

Optymiści zazwyczaj patrzą na świat przez różowe okulary. Mają pozytywny stosunek do życia, ludzi i otaczającej ich rzeczywistości. Czerpią z życia garściami, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Wierzą w siebie i nie poddają się łatwo, a trudności traktują jako wyzwania.

Pesymiści dostrzegają tylko najczarniejsze i najgorsze scenariusze. Są negatywnie nastawieni do rzeczywistości i otaczającego ich świata. Koncentrują się na nieprzyjemnych aspektach życia, widzą świat w ciemnych barwach i mają trudności z dostrzeganiem jasnych stron. To może odbierać im radość i zadowolenie z życia.

Realizm z kolei jest stanem pomiędzy optymizmem, a pesymizmem. Dowiedz się, kim tak naprawdę jest realista i jakie są jego cechy.

Jakie cechy ma realista?

Realista charakteryzuje się tym, że jest obiektywny i nie spieszy się, by wydać osąd. Dokonuje oceny, dopiero wtedy, gdy zaobserwuje co się dzieje i zbierze wszystkie fakty.

Postrzega świat, tak jak wygląda naprawdę. Nie jest oderwany od rzeczywistości, nie stosuje upiększeń ani dodatków. Nie ocenia też świata przesadnie negatywnie.

W życiu kieruje się myśleniem i racjonalnymi argumentami. Jest człowiekiem czynu, który przedkłada działanie nad sentymenty. Przy tym jest praktyczny i logiczny.

Potrafi dostosować swoje oczekiwania do rzeczywistości. Jest gotowy na każdy rodzaj zdarzenia, zarówno na te negatywne, jak i pozytywne.

Wie, że coś może pójść źle, ale coś także może się udać. Nie zakłada najczarniejszych scenariuszy, nie patrzy też na świat przez różowe okulary.

Niepowodzenia nie powstrzymują go przed podjęciem kolejnego kroku, przybliżającego do obranego celu. Jest ambitny, wytrwały, pracowity i sumienny. Dąży do tego, co sobie założy.

Potrafi wyciągać wnioski i uczyć się na swoich błędach. Porażki traktuje jako cenne lekcje, dzięki temu nie boi się wyzwań i nowości.

DZ

Udostępnij:


Sklep

Skomentuj

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

subscribe img