Melancholik jest typem osobowości i temperamentu, któremu czasami przypisujemy niewłaściwe cechy. Nie jest on zamknięty w sobie, ani też jego cechą główną nie jest pesymizm. Ma wiele cech charakteru, które nie są łatwo dostrzegalne. Kim jest i jakie pozytywne cechy możemy dostrzec u melancholików?

Typy temperamentu

Wyróżniamy 4 główne typy temperamentu / osobowości. Obok sangwinika, cholerka i flegmatyka melancholika możemy określić jako myśliciela. Przedstawione 4 typy osobowości zostały wyodrębnione i scharakteryzowane przez Hipokratesa. Ojciec medycyny określił poszczególne typy osobowości na podstawie przeważającego płynu w organizmie.

Melancholik - życie w związku

Melancholicy jak każdy inny typ osobowości tworzą szczęśliwe związki. Czasami mogą potrzebować nieco więcej czasu by na dobre zaangażować się w relację. Dopiero kiedy poczuje się bezpieczny i zaakceptowany przy drugiej osobie, wchodzi w związek całym sobą angażując się w 100 procentach.

Zalety melancholika

Melancholik jest myślicielem, któremu nie są obce wszelkie analizy i zdolności analityczne. Uwielbia rozkładać w swojej głowie na części pierwsze wszystko co możliwe. Często cechuje go perfekcjonizm, a co za tym idzie, oczekuje go również od innych. Do jego największych zalet zaliczamy ogromną kreatywność. Pozwala mu ona na dostrzeżenie nietuzinkowych pomysłów, co również często pozwala na rozwiązywanie problemów. Nie lubi narzucania jemu woli drugiej osoby i unika bycia w centrum uwagi. Melancholika cechuje dokładność, sumienność i bogate życie wewnętrzne.

Wady melancholika

Jak każdy inny człowiek, melancholik ma również wady. Zaliczamy do nich tendencję do pesymizmu i dużą wrażliwość, również na krytykę. Często niechętnie dzieli się z innymi swoimi myślami, przez co sprawia wrażenie niedostępnego i odosobnionego. Źle radzi sobie z sytuacjami stresującymi. Cechuje ich również chęć do działania schematowego, co przekłada się na niewielką elastyczność przy zmianie planu.

NB

Udostępnij:

M A


Zobacz więcej


Sklep

subscribe img