Podwójna podwyżka płacy minimalnej! Jakie zmiany nas czekają?

W związku z podwójną podwyżką pensji minimalnej, pracodawcy będą zobowiązani do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia w 2024 roku!

Dodatkowa pensja: z czym to się wiąże?

Na rok 2024 rząd przygotował dwukrotne zwiększenie minimalnego wynagrodzenia. Pierwsza podwyżka ma nastąpić w styczniu, zaś druga zaplanowana jest na lipiec.

Jak będą kształtować się koszty zatrudnienia pracowników?

  • koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 5111 złotych (od stycznia 2024 roku).

  • koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 5181 złotych (od lipca 2024 roku).

Różnica między kwotą wynagrodzenia, a kwotą wypłacaną pracownikowi „na rękę” wyniesie aż 60%.

Specjalista z firmy InFakt podkreśla, że koszty zatrudnienia 5 pracowników w 2023 roku będą równe kosztom zatrudnienia 4 pracowników w 2024 roku.

W świetle tych danych można wnioskować, że pracodawcy będą zobowiązani do wypłaty dodatkowej pensji w 2024 roku.

CZy ninimalne wynagrodzenie wzrośnie?

Przewiduje się, że pensja wzrośnie o 700 zł. W styczniu 2024 roku planowana jest podwyżka o 642 złote, co spowoduje, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 złote brutto (3221,98 złote netto).

Natomiast w lipcu 2024 roku przewidziana jest kolejna podwyżka o 58 złotych, co ustali minimalne wynagrodzenie na poziomie 4300 złotych brutto (3261,53 złote netto).

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 złotych brutto, co daje 2783,86 złote netto.

Ile wyniesie stawka godzinowa w 2024?

Zmianie ulegną także stawki godzinowe. Przedstawione zostały one przez Resort Rodziny i Polityki Społecznej:

 -  27,70 złotych (około 25 złotych netto) - styczeń 2024

 - 28,10 złotych (około 26 złotych netto)- lipec 20124

Na ten moment stawka godzinowa wynosi 23,50 złotych brutto, co w przeliczeniu na netto daje kwotę około 21 złotych.

Podstawa wysokości składek ZUS 2024

Średnie wynagrodzenie w roku 2024 wyniesie 7794 złote. Podstawą obliczenia składek ZUS dla przedsiębiorców jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie podstawa wynosi 4676,40 złote. Jakie więc bedą składki ZUS?

Wyniosą one 1594,19 złote, nie uwzględniając składki zdrowotnej. To oznacza wzrost o 175,70 złotych w porównaniu do roku 2023

Czy czekają nas zmiany w innych świadczeniach?

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu, mają wpływ na inne świadczenia. Jakie?

  • zmiany w kwocie odszkodowania z tytułu mobbingu w miejscu pracy,

  • zmiany w premii za pracę w nocy,

  • zmiany w wynagrodzeniu za czas gotowości do pracy i przestoje niezależne od pracownika,

  • zmianyw wysokości odszkodowania przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym z powodów niezwiązanych z pracownikiem,

  • zmiany w podstawie składki emerytalno-rentowej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, tych zatrudnionych na Umowę o prace. 

Udostępnij: