Od 1 października zmiany w opłatach za prąd!

Od 1 października 2023 roku, wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej. Ta ważna zmiana oznacza niższe ceny za energię elektryczną, co stanowi znaczącą ulgę dla wielu budżetów domowych i firmowych.

Od 1 października zmiany w opłatach za prąd!

Dzięki tej nowelizacji, rachunki za prąd staną się bardziej przystępne dla wszystkich. Niższe stawki energii elektrycznej przekładają się na realne oszczędności dla setek tysięcy rodzin i przedsiębiorstw w całym kraju. Warto podkreślić, że te zmiany wprowadzają równowagę finansową, pomagając polskim gospodarstwom domowym oraz firmom w utrzymaniu stabilności finansowej.

Jak będą wyglądały koszty za energię?

Od października maksymalna cena za energię elektryczną spada z 785 zł netto za megawatogodzinę (MWh) do 693 zł za MWh. Ta obniżka przyniesie korzyści dla różnych sektorów, w tym:

 - przedsiębiorców: Obniżka cen energii elektrycznej stanowi pozytywny impuls dla przedsiębiorców, pomagając im ograniczyć koszty operacyjne, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku oraz do rozwoju ich działalności.

 - samorządów: niższe ceny energii elektrycznej są również korzystne dla samorządów, które często muszą zarządzać ograniczonym budżetem. Ta obniżka pozwala na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych na inne ważne projekty i inicjatywy społeczne

 - noclegowni: dla noclegowni, które często operują na ograniczonych zasobach, obniżka cen energii elektrycznej oznacza mniejsze obciążenie finansowe. To może przekładać się na lepsze warunki dla osób potrzebujących schronienia oraz na rozwój usług oferowanych przez tego typu placówki

 - Domy Pomocy Społecznej: Domy Pomocy Społecznej, które zapewniają opiekę osobom w podeszłym wieku i innym potrzebującym, mogą również korzystać z niższych cen energii elektrycznej. To pozwala na lepsze warunki dla mieszkańców oraz na podniesienie jakości opieki.

W związku z tą pozytywną zmianą, Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej podkreślił:

"To reakcja na znaczący wzrost kosztów wytworzenia energii przekładający się na ceny kontraktowane na rynku hurtowym. Niższe ceny energii elektrycznej obejmują wszystkie podmioty uprawnione, które złożyły stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy energii."

Jakie warunki trzeba spełniać?

Ważne jest, aby pamiętać, że obniżone ceny energii elektrycznej obowiązują jedynie dla tych podmiotów, które złożyły odpowiednie oświadczenie u swojego dostawcy energii. Firmy i instytucje, które dotychczas tego nie uczyniły, nadal mogą skorzystać z preferencyjnych cen, ale będą obowiązywały od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Z tego powodu warto działać szybko, aby nie przegapić okazji na obniżenie rachunków za prąd.

Należy również zauważyć, że nie tylko same ceny energii uległy zmianie. Dzięki nowym przepisom zwiększony został limit zużycia energii po preferencyjnych cenach. Teraz wszystkie gospodarstwa domowe mogą zużyć 3 tysiące kilowatogodzin energii elektrycznej bez obawy o wyższe koszty.

Dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, a także dla rolników i gospodarstw posiadających Kartę Dużej Rodziny, te limity zostały jeszcze bardziej podniesione. To daje więcej swobody w korzystaniu z energii, jednocześnie przynosząc realne oszczędności dla tych grup społecznych.

Tarcza Solidarnościowa: korzyści

Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej oraz wyższym limitom cen energii, przeciętna polska rodzina może liczyć na znaczne oszczędności. Szacuje się, że w tym roku rodziny zapłacą za energię od 3 do 4 tysięcy złotych mniej niż w poprzednich latach.

Dodatkowo, niedawno wprowadzone rozporządzenie rządu przewiduje dodatkowy upust w wysokości około 125 zł dla gospodarstw domowych spełniających określone warunki. To kolejny powód do uśmiechu na twarzach polskich konsumentów, dając im nadzieję na bardziej stabilne i przystępne cenowo zarządzanie domowymi finansami

Udostępnij: