Zasiłek macierzyński: nadchodzą zmiany! Co powinniśmy wiedzieć?

W polskim systemie opieki społecznej zasiłek macierzyński odgrywa kluczową rolę w wsparciu przyszłych matek podczas okresu ciąży i po narodzinach dziecka. Jest to ważne wsparcie finansowe, które pomaga matkom w pokryciu kosztów związanych z opieką nad noworodkiem oraz umożliwia im spędzenie cennego czasu z dzieckiem w pierwszych miesiącach życia.

Zasiłek macierzyński: nadchodzą zmiany!. Co powinniśmy wiedzieć?

W Polskim systemie socjalnym nadchodzą zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłe matki i rodziny. Zmiany te budzą wiele pytań i niepewności.

Zasiłek macierzyński: podwyżka

W roku 2024 możemy spodziewać się podwyżki kwoty zasiłku macierzyńskiego, co jest związane z dwukrotnym wzrostem płacy minimalnej w nadchodzącym roku:

  • Od stycznia 2024 roku pensja minimalna wzrośnie do 4242 zł brutto (27,70 zł stawka godzinowa).

  • Natomiast od lipca 2024 roku pensja minimalna wyniesie 4300 zł brutto (28,10 zł stawka godzinowa).

Te zmiany przynoszą nadzieję na poprawę warunków finansowych dla przyszłych matek, co stanowi ważny krok w kierunku wsparcia dla rodzin oczekujących na nowego członka.

Jakich podwyżek możemy się spodziewać?

Dzięki podwyżce pensji minimalnej w Polsce, podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego również wzrosną. W 2024 roku minimalne podstawy wymiaru zasiłków będą przedstawiały się następująco:

  • od stycznia 2024 roku – wynosić będą 3660,42 zł

  • od lipca 2024 roku – wzrosną do 3710,04 zł

Warto przypomnieć, że wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i 70% w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego (przepisy obowiązujące od kwietnia 2023 roku).

Co z innymi świadczeniami?

W nadchodzącym 2024 roku oczekujemy podwyżek różnych świadczeń. Podniesione zostaną także:

  • zasiłek wyrównawczy,

  • świadczenie rehabilitacyjne,

  • wynagrodzenie chorobowe,

  • zasiłek opiekuńczy.

Te zmiany stanowią ważny krok w kierunku poprawy wsparcia finansowego dla osób korzystających z tych świadczeń, mając na celu zwiększenie komfortu życia i lepsze zabezpieczenie w sytuacjach potrzeb.

Urlop rodzicielski

Przypomnijmy, że od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują przepisy, które wprowadziły 9 dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego.

Zgodnie z nowymi przepisami, rodzice zyskali prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (wcześniej było 32 tygodnie). W przypadku narodzin więcej niż jednego dziecka, urlop rodzicielski został wydłużony do 43 tygodni.

Nowe regulacje zakładają, że każdy z rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego w ramach całego wymiaru, co daje większe możliwości opieki nad dzieckiem i większą elastyczność dla rodzin w trudnych sytuacjach.

Do tej pory matka miała możliwość przekazania części swojego urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka, ale to nie było obowiązkowe.

Z nowymi przepisami, 2 z 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego musi być wykorzystane przez ojca dziecka, bez możliwości przeniesienia tego czasu na matkę.

Warto dodać, że ojciec nie jest zobowiązany do wykorzystania tego czasu od razu; może go odłożyć na późniejszy okres, ale musi to zrobić przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia

Udostępnij: