Nieznane świadczenie! Nie przegap to może dotyczyć każdego

W Polsce istnieje wiele dodatkowych świadczeń finansowych, o których niewielu ludzi wie. Odkryj nieznane możliwości i sprawdź, czy przysługują Ci dodatkowe pieniądze. Dowiedz się, jak możesz skorzystać z różnorodnych wsparć finansowych, które mogą poprawić Twoją sytuację finansową.

Wielu polskich seniorów otrzymuje niskie świadczenia emerytalne, co staje się szczególnie trudne podczas nadchodzącej zimy, gdy rachunki za ogrzewanie rosną. Niemniej jednak, mało który emeryt zdaje sobie sprawę z istnienia różnorodnych dodatków finansowych, które mogą znacząco polepszyć ich sytuację finansową.

Dla kogo przewidziane są świadczenia?

Emeryci i renciści często borykają się z niskimi świadczeniami, które nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb, takich jak zakup leków czy opłacenie rachunków. Wielu seniorów marzy o dodatkowych środkach na swoim koncie obok standardowej emerytury lub renty.

Warto zdawać sobie sprawę, że wiele osób ma prawo do dodatkowych pieniędzy. ZUS może wypłacać dodatkowe pieniądze, pomagając emerytom i rencistom poprawić swoją sytuację finansową.

Dodatki co miesiąc

Ryczałt energetyczny to świadczenie wypłacane razem z emeryturą lub rentą, mające pomóc starszym osobom w pokryciu kosztów związanych z prądem, gazem czy ogrzewaniem. Kwota tego świadczenia, obecnie wynosząca 255,17 zł, jest waloryzowana rokrocznie. Otrzymują je seniorzy, którzy mają do niego prawo i złożyli odpowiedni wniosek w ZUS. Ryczałt energetyczny przysługuje m.in. kombatantom oraz innym uprawnionym osobom, a także żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy przymusowo zatrudniani byli w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

ZUS przewiduje dodatkowe środki

Warto zwrócić uwagę na ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych, zwany popularnie deputatem węglowym. Osoby ubiegające się o przyznanie tego świadczenia to m.in. seniorzy, którzy byli pracownikami kolejowymi i mieli korzystać z deputatu węglowego w okresie swojego zatrudnienia.

Deputat węglowy to część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze. Zamiast węgla w naturze, ZUS wypłaca byłym pracownikom kolejowym ekwiwalent pieniężny, który wynosi równowartość 1800 kg węgla kamiennego rocznie. W 2023 roku wartość tego ekwiwalentu wynosi 4192,25 zł.

Kto może starać się o ekwiwalenty?

Innym interesującym świadczeniem jest ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. To świadczenie przysługuje m.in. emerytom i rencistom, którzy otrzymywali bezpłatny węgiel od tych przedsiębiorstw lub przeszli na emeryturę lub rentę z tych firm.

Wysokość tego świadczenia zależy od ilości przyznanego węgla i przeciętnej ceny zbytu węgla, ustalanej każdego roku przez Ministra Energii i ogłaszanej w „Monitorze Polskim” do 20 stycznia danego roku. Obecnie wynosi ona 1673,89 zł. Jeśli prawo do ekwiwalentu będzie ustalane po raz pierwszy, wniosek powinno złożyć przedsiębiorstwo górnicze.

Udostępnij: