Zakaz handlu internetowego w niedzielę?

W Polsce wciąż trwają dyskusje i spory dotyczące zakazu handlu w niedziele. W tym kontekście, związki zawodowe, w tym znana "Solidarność", przedstawiają nowe propozycje mające na celu poprawę warunków pracy w handlu. Pojawia się pytanie, czy dojdzie do rozszerzenia niedzielnego zakazu handlu.

Zakaz handlu w niedzielę

Pomimo podzielonych opinii na temat zakazu handlu w niedziele – z badania przeprowadzonego przez UCE Research wynika, że 54% Polaków jest przeciwnych zakazowi – dyskusja wciąż trwa. Debata ta skupia się na równowadze między potrzebami konsumentów a warunkami pracy pracowników.

Zwracając uwagę na branżę e-commerce, "Solidarność" podkreśla konieczność uregulowania warunków pracy w tej dziedzinie. Dane z Krajowego Rejestru Sądowego wskazują na wzrost liczby sklepów internetowych w Polsce do 54,3 tys. w 2022.

Alfred Bujara z "Solidarności" zwraca uwagę na problemy pracowników e-commerce, takie jak długie godziny pracy, złe warunki socjalne i łamanie przepisów prawa pracy:

„Żeby zarobić trochę więcej, godzą się na nadgodziny, co oznacza, że nierzadko pracują przez siedem dni w tygodniu. Poważnym problemem są też kiepskie warunki socjalne, zbyt małe hale i presja czasu, bo jest to praca na akord. W małych firmach zatrudniających kilka lub kilkanaście osób przepisy prawa pracy i przepisy bhp są po prostu łamane”.

Zmiany w zakresie handlu internetowego w niedzielę

"Solidarność" przedstawia inicjatywy mające na celu ochronę pracowników e-commerce, w tym uregulowanie pracy w niedzielę. Związek proponuje, by pracownicy magazynowi albo nie pracowali w niedziele (podobnie jak w tradycyjnym handlu), albo otrzymywali odpowiednie wynagrodzenie za pracę w weekendy.

Opinia publiczna na temat zakazu handlu w niedzielę

Pytanie o przyszłość zakazu handlu w niedziele w Polsce pozostaje otwarte. Spekulacje sugerują, że debata na ten temat może się intensyfikować. Ważne będzie obserwowanie, czy propozycje "Solidarności" uzyskają poparcie społeczne i polityczne, szczególnie w kontekście nowych wyzwań stojących przed rządzącą koalicją.

W obliczu tych zmian, pojawia się kluczowe pytanie: czy rozszerzenie niedzielnego zakazu handlu w Polsce jest potrzebne i czy zyska akceptację społeczną oraz polityczną?

Udostępnij: