800 plus jeszcze w grudniu? Kto może dostać wcześniej świadczenie?

Część rodzin może otrzymać podwyższone świadczenie 800 plus już w grudniu. Kto i kiedy może liczyć na wypłatę świadczenia w nowej wysokości jeszcze przed nowym rokiem? Odpowiadamy!

  800 plus jeszcze w grudniu?

  Przypomnijmy, że kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł, dzięki czemu rodzice każdego dziecka do 18. roku życia zyskają nawet 3600 zł w skali roku.

  Co ciekawe, część rodzin może otrzymać zwaloryzowane świadczenie w wysokości 800 zł jeszcze w grudniu 2023 roku! Wszystko z powodu tego, że ZUS przelewa świadczenie rodzinne na konta uprawnionych odbiorców w dziesięciu terminach: są to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca.

  Kto może dostać wcześniej świadczenie?

  Jak pisze "Rzeczpospolita", 2, 9 i 16 dzień miesiąca w grudniu wypadają w soboty, zatem ZUS wykona zaplanowane na te dni przelewy dzień wcześniej.

  Podobnie wypłaty zaplanowane na piątek 22 grudnia mogą trafić na konta uprawnionych szybciej, ponieważ ZUS zazwyczaj wcześniej wykonuje przedświąteczne przelewy.

  Co więcej, 2 stycznia 2024 wypada pierwszy termin po Nowym Roku, a w ubiegłych latach ZUS przelewał świadczenie rodzinne jeszcze w grudniu, aby dotrzymać styczniowego terminu.

  "W grudniu rodzice mogą liczyć na nieco wcześniejsze przelewy. Powodem jest fakt, że 2, 9 i 16 grudnia to soboty, więc przelewy zostaną wykonane przez ZUS dzień wcześniej. Jest szansa, że także wypłaty przypadające na piątek 22 grudnia trafią na konta szybciej, gdyż ZUS zwykle starał się nie czekać do ostatniej chwili z przedświątecznymi przelewami" – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

  Komu przysługuje 800 plus?

  Od 1 stycznia 2024 roku, poza kwotą świadczenia, żadne inne warunki jego uzyskania nie zmienią się. Przypomnijmy, że świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia i jest niezależne od wysokości dochodów rodziny. Nie będą istnieć żadne ograniczenia dochodowe czy inne warunki kwalifikujące. Świadczenie na dziecko przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

  800 plus bez dodatkowych formalności!

   

  Przypominamy, że aby skorzystać z podwyższonej kwoty, nie będzie konieczności składania dodatkowych formalności. Podwyżka świadczenia nastąpi automatycznie. Oznacza to, że świadczenie rodzinne w zwaloryzowanej wysokości dostaną wszyscy, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

  Udostępnij: