Rewolucja w szkole! Od września mają się pojawić 3 nowe przedmioty?!

Przewiduje się, że już w najbliższych miesiącach w szkołach szykują się duże zmiany. Czego mają dotyczyć?

Ministerstwo edukacji chce zmian w zakresie podstaw programowych i metod nauczania. Zgodnie z zapowiedziami już we wrześniu planuje się wprowadzenie trzech nowych przedmiotów.

Nowe przedmioty od września

Nowa szefowa resortu Barbara Nowacka zapowiedziała, że już od września uczniów czekają nowości w planie lekcji.

Planowane jest wprowadzenie zajęć z:

  • edukacji zdrowotnej

  • edukacji seksualnej

  • edukacji prawnej

Współpraca Ministerstwa Zdrowia z Resortem Edukacji

Ministerstwo Zdrowia podjęło współpracę z Resortem Edukacji, w celu wprowadzenia edukacji zdrowotnej i seksualnej w szkołach. Taki komunikat został umieszczony na platformie „X”.

Z tych informacji wynika, że bardzo ważną kwestia jest, aby dzieci miały wiedzę na temat samych siebie, sposobie odżywiania, aby znali swoje ciało i psychikę. To wszystko jest potrzebne do kształtowania wiedzy na poziomie seksualnym i zdrowotnym.

Profilaktyka zdrowotna w szkołach jest konieczna nie tylko dlatego, żeby uczniowie poznawali samych siebie, a więc swoją psychikę, ciało, organizm, ale żeby również umieli zarządzać swoim czasem, zdrowo się odżywiać, mieli świadomość siebie samych, która jest potrzebna m.in. na poziomie zdrowia seksualnego i zdrowia prokreacyjnego

Edukacja w zakresie prawa

Od nowego roku szkolnego w planie lekcji mają się także pojawić zajęcia w zakresie prawa. Celem tych zajęć jest zdobycie przez uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywatela, a także poznanie podstawowych terminów prawa i przepisów z tym związanych.

ZOBACZ TAKŻE: Ten produkt został natychmiastowo wycofany ze sprzedaży!

Zmiany w niektórych przedmiotach

Szefowa Resortu Edukacji zapowiada również ograniczenia w zakresie podstawy programowej. Zmiany te mają dotyczyć takich przedmiotów jak:

  • język polski

  • chemia

  • fizyka

Zniesienie prac domowych

Według zapowiedzi nowego rządu, zniesione mają być zadania domowe. Planuje się taka zmianę dla klas I-III. W klasach wyższych, czyli IV-VIII prace domowe mają być nieobowiązkowe, a przede wszystkim mają być nieoceniane.

Takie zmiany mają zmniejszyć nierówności edukacyjne, wynikające z tego, ze część dzieci otrzymuje pomoc od rodziców, a tym samym jest oceniana wyżej.

Udostępnij: