Otrzymaj zwrot nawet 3 tys. zł! Musisz tyko wypełnić jedno pole w PIT 2024!

Niektóre osoby mogą skorzystać ze zwrotu podatku w wysokości nawet 3 tys. zł. Pamiętać należy tylko o wypełnieniu jednego pola w na zeznaniu PIT. Czego to dotyczy? Kto może z tego skorzystać?

Osoby, które opłacają sobie Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą skorzystać z dodatkowej ulgi przy rozliczaniu zeznania podatkowego. Opłacając IKZE istnieje możliwość zmniejszenia zobowiązania podatkowego, w roku w którym została dokonana.

Co to jest IKZE?

To dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce, stanowiąca element tzw. III filaru emerytalnego. Jest to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Osoby decydujące się na założenie takiego konta mogą dodatkowo odkładać sobie pieniądze na emeryturę.

Filar ten jest uruchomiony od stycznia 2012 roku.

Kto może skorzystać?

Skorzystać z tego mogą osoby, które mają założone takie konto. W takim przypadku mogą odliczyć podatek, ale spełniając odpowiednie warunki. Chcąc odliczyć podatek należy:

 • rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12 i 32%)

 • rozliczać się według podatku liniowego (19%)

 • korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zdjęcie Otrzymaj zwrot nawet 3 tys. zł! Musisz tyko wypełnić jedno pole w PIT 2024! #1

Co można odliczyć od podatku?

Ulga podatkowa dotyczy wyłącznie składek na IKZE opłaconych w bieżącym roku. Do rozliczenia wymagane są potwierdzenia wpłat na konto IKZE.

Ile można odliczyć?

W przepisach nie jest ujednolicona kwota, która może zostać odliczona. Zawarta jest informacja o górnej granicy dotyczącej składek na IKZE. Poza ta granicą nie wolno gromadzić większych składek.

Dokonywana wpłata na konto IKZE, to kwota która jest równa 1 lub 2 -krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, uznana przez gospodarkę narodową na dany rok. Jest to kreślone w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Za 2023 rok kwoty te to 12 483 zł ( dotyczy to osób samozatrudniających się). Pozostałe podmioty, kwota ta wynosi 8 322 zł.

Ulga na IKZE: jaki formularz należy wypełnić?

W celu uzyskania tej ulgi musi zostać wypełniony odpowiedni formularz. Jest on odpowiedni do konkretnych osób:

 • osoby rozliczające się na zasadach ogólnych -> PIT-37 oraz załącznik PIT/O

 • przedsiębiorcy opodatkowani według skali -> PIT-36 oraz załącznik PIT/O

 • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -> PIT-28 oraz załącznik PIT/O

 • przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, według 19-procentowej skali -> PIT-36L

ZOBACZ TAKŻE: Wniosek 800 plus! Kto powinien złożyć go dwa razy?!

Na jaki zwrot można liczyć?

W zależności jakiej rocznej wpłaty dokonuje osoba mająca konto w IKZE, na taki zwrot podatku może liczyć. Jest to również zależne od progu podatkowego. Te kwoty kształtują się następująco:

 • wpłata roczna 8322, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 998, 64, w drugim progu podatkowym 32% to 2663, 04 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 1581, 18 zł

 • wplata roczna 7000, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym to 840, 00 zł czyli 12%, w drugim progu podatkowym 32% to 2240,00 zł, samozatrudnieni 1330, 00 zł

 • wpłata roczna 6000, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 720,00 zł, w drugim progu podatkowym 32% to 1920,00 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 1140, 00 zł

 • wpłata roczna 5000, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 600,00 zł, w drugim progu podatkowym 32% to 1600,00 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 950, 00 zł

 • wpłata roczna 4000, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 480,00 zł, w drugim progu podatkowym 32% to 1280,00 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 760, 00 zł

 • wplata roczna 3000, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 360,00 zł, w drugim progu podatkowym 32% to 960,00 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 570, 00 zł

 • wpłata roczna 2000, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 240,00 zł, w drugim progu podatkowym 32% to 640,00 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 380, 00 zł

 • wpłata roczna 1000, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 120,00 zł, w drugim progu podatkowym 32% to 320,00 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 190, 00 zł

 • wpłata roczna 500, 00 zł - zwrot w pierwszym progu podatkowym czyli 12 % to 60,00 zł, w drugim progu podatkowym 32% to 160,00 zł, dla samozatrudniających się kwota ta wynosi 95, 00 zł

Uniknięcie podatku Belki

Jak wyjaśnia portal pit.pl, oszczędzanie na konto IKZE daje możliwość uniknięcia podatku Belki. Środki, które są odkładane na tym koncie są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Żeby skorzystać z preferencji i nie płacić podatku, należy wypłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat i wypłacić je po po ukończeniu 65. roku życia. Taka wypłata pozwoli na zapłatę 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego, bez podatku od dochodów kapitałowych. Jeśli kapitał zostanie wycofany wcześniej, trzeba rozliczyć wypłatę w PIT i dokonać zapłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego

Udostępnij: