Nowe świadczenie od państwa?! Musisz spełnić jeden warunek!

W Sejmie trwają prace nad wprowadzeniem nowego świadczenia. Kogo dotyczy? Kto może się o nie starać?

Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała, że podjęte prace nad nowym świadczeniem dobiegają końca. Mają zostać także rozpoczęte prace związane z nowymi programami dotyczącymi aktywizacji osób starszych.

Nowe świadczenie od państwa

Trwają prace nad wprowadzeniem nowego świadczenie. Chodzi tu o bon senioralny. To nowe świadczenie, które ma wspierać osoby opiekujące się starszymi.

Bon senioralny to nowe świadczenie finansowe, które ma wspierać osoby opiekujące się osobami starszymi.

Może on być wykorzystany do pokrycia kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez osoby spełniające określone kryteria.

Jego wartość wyniesie maksymalnie połowę obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2024 roku około 2121 zł do 2150 zł. Kwota ta będzie wypłacana w formie elektronicznej, z możliwością wykorzystania przez opiekuna na niezbędne usługi związane z opieką nad bliskim.

Bon senioralny to konkretna usługa. Usługa opiekuńcza i samorząd będzie czuwał nad organizacją tej usługi i dostanie na to pieniądze- wypowiedź minister Okła-Drewnowicz

Konieczny jest jeden warunek

Z tego rodzaju świadczenia będą mogły skorzystać rodziny, które aktywnie pracują zawodowo, a ich bliska osoba potrzebuje wsparcia w miejscu zamieszkania.

Bony senioralne nie są dostępne dla wszystkich osób opiekujących się osobami starszymi. Opiekun musi spełniać określone kryteria, takie jak:

 • mieć ukończone 45 lat,

 • być osobą fizyczną,

 • być członkiem rodziny osoby, nad którą sprawuje opiekę,

 • osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi mieć co najmniej 75 lat i wymagać opieki w zakresie podstawowych czynności życiowych,

 • o przyznaniu bonu senioralnego decyduje ośrodek pomocy społecznej

Jakie osoby mogą świadczyć takie usługi?

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby fizyczne, które posiadają kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Mogą to być:

 • pielęgniarki

 • opiekunki medyczne

 • opiekunki osób starszych

 • osoby bez formalnego wykształcenia w tym zakresie, ale posiadające doświadczenie w pracy z osobami starszymi

Zdjęcie Nowe świadczenie od państwa?! Musisz spełnić jeden warunek! #1

Jakie usługi będą dostępne w ramach bonu senioralnego?

Osoby, które zakwalifikują się do otrzymania takiej pomocy będą mogły pokryć koszty związane z pomocą w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Zalicza się do nich:

 • ubieranie się

 • pomoc podczas spożywania posiłków

 • pomoc przy czynnościach związanych z toaletą

 • czynności związane z higieną

 • pomoc przy poruszaniu się

 • pomoc w przygotowywaniu posiłków

 • czynności porządkowe w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy

 • pomoc w wyjściu na zakup

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 • opieka nad zwierzętami domowymi

W jakiej formie będzie przyznawane świadczenie?

Bon Senioralny będzie przekazywany w formie elektronicznej. Opiekun otrzyma kod QR na swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, który będzie mógł wykorzystać do opłacenia usług opiekuńczych.

ZOBACZ TAKŻE: Decyzja rządu w sprawie renty alkoholowej! Będą podwyżki?

Świadczenie będzie udostępniane poprzez system teleinformatyczny, który zostanie opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opiekun będzie miał możliwość rejestracji w tym systemie oraz dodania danych osoby, nad którą sprawuje opiekę.

Kiedy bon senioralny wejdzie w życie?

Trwają jeszcze konsultacje związane z wprowadzeniem tego bonu. W tym roku przewiduje się przygotowanie i przeszkolenie osób, które będą chciały zostać opiekunami sprawującymi opiekę nad starszymi i niepełnosprawnymi.

Przed wprowadzeniem bonu my musimy przygotować wstępnie ludzi, opiekunów, którzy będą tę usługę świadczyć – powiedziała minister Okła-Drewnowicz

Minister stwierdziła także, że strefa dotycząca seniorów wymaga konkretnych działań, w celu rozwinięcia pomocy dla osób starszych. Jak podkreśliła:

Senior to nie obciążenie, senior to siła i wartość, dlatego projekty aktywizacyjne, programy wsparcia w miejscach zamieszkania nakierowane są na wspólne funkcjonowanie młodszego i starszego pokolenia- wypowiedz minister

Udostępnij: