Decyzja rządu w sprawie renty alkoholowej! Będą podwyżki?

Wraz ze wzrostem inflacji zmienia się także wysokość świadczeń społecznych. Rząd podjął decyzję, że od marca renta alkoholowa również zostanie podniesiona. Jakie będą wypłaty tego świadczenia?

Renta alkoholowa jest przyznawana przez ZUS osobom, które spełniają konkretne kryteria. Możliwość uzyskania tego świadczenia dotyczy osób niezdolnych do pracy z powodu różnych schorzeń, w tym choroby alkoholowej.

Czym jest renta alkoholowa?

Jest to świadczenie, które jest przyznawane osobom, u których stwierdzono szkody zdrowotne, spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu, a w konsekwencji tego nie są w stanie podjąć pracy.

Za przyczyny podaje się naruszenie sprawności organizmu w postaci zapalenia trzustki bądź wystąpienia zespołu Ortella (obłęd alkoholowy).

ZOBACZ TAKŻE: Będą podwyżki dla nauczycieli! Rozporządzenie zostało podpisane!

Aby zakwalifikować się do renty alkoholowej, osoba starająca się o to świadczenie musi wykazywać brak możliwości podjęcia zatrudnienia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Przepisy stanowią że choroba alkoholowa musi pojawić się w trakcie okresów składkowych lub bezskładkowych, lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Prawo stanowi, że osoba ubiegająca się o rentę alkoholową musi spełnić określone wymogi dotyczące stażu pracy. Jeśli wiek osoby ubiegającej się o rentę wynosi:

  • 20 lat, to konieczne jest, aby posiadał staż pracy w wymiarze 1 roku

  • powyżej 20 lat, oznacza, że staż pracy to 2 lata

  • 22-25 lat wymagany staż pracy to 3 lata

  • między 25 a 30 lat, wymagane jest co najmniej 4 lata stażu pracy

  • powyżej 30 lat, konieczne jest posiadanie co najmniej 5 lat stażu pracy

O tym, kto kwalifikuje się do renty alkoholowej decyduje komisja lekarska. To ona decyduje do jakiej kategorii zaszeregowania dana osoba jest zakwalifikowana. Komisja lekarska może zakwalifikować do dwóch kategorii, w tym:

  • częściowo niezdolny do pracy

  • całkowicie niezdolny do pracy

Jaka będzie wysokość świadczenia?

Wysokość przyznanego świadczenia jest zależna od stopnia zaszeregowania. Na ten moment wynosi ono 1588 zł brutto w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, przy częściowej niezdolności ta kwota to 1191 zł. Te stawki obowiązują do końca lutego.

Zdjęcie Decyzja rządu w sprawie renty alkoholowej! Będą podwyżki? #1

Jak wynika z informacji podanych przez Serwis pulshr.pl od 1 marca 2024 roku stawki te mają się zmienić. Związane jest to z waloryzacją.

Renta alkoholowa od 1 marca 2024 roku ma wynosić odpowiednio 1780,96 zł brutto i 1335,72 zł brutto.

Według danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ostatnich latach zaobserwowano spadek liczby osób korzystających z renty alkoholowej. W 2019 roku świadczenie to było otrzymywane przez 4,3 tysiąca uprawnionych, natomiast w 2023 roku liczba ta zmalała do równych 3 tysięcy.

Udostępnij: