Te świadczenia również są objęte waloryzacją! Sprawdź, które dodatki wzrosną od 1 marca!

Świadczenia, które są wypłacane corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są każdego roku w marcu aktualizowane. W tym roku nie tylko emerytury i renty będą podlegać waloryzacji, ale także podniesione zostaną kwoty dodatków oraz innych świadczeń. Które świadczenia ulegną zmianie? Co będzie obejmowała waloryzacja?

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że w tym roku waloryzacji zostaną poddane nie tylko renty i emerytury, ale także inne świadczenia i dodatki wypłacane przez ZUS. W ramach tych zmian, między innymi wzrośnie kwota dodatku pielęgnacyjnego z 294,39 zł do 330,07 zł.

Podwyżka świadczeń emerytalno -rentowych

Po przeprowadzonej waloryzacji, która ma mieć miejsce już w marcu zmianie ulegną kwoty emerytur i rent. W tym roku podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych będzie obejmowała:

  • procentowy wzrost, z finalnym wskaźnikiem ustalonym na 112,12%

  • wzrost do 1780,96 zł przewiduje się dla najniższej emerytury, renty rodzinnej, oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do 1780,96 zł

  • renta za częściową niezdolność do pracy będzie wynosiła 1335,72 zł.

  • renta socjalna będzie w kwocie 1780,96 zł

  • świadczenie uzupełniające wzrośnie do 2 419,33 zł

  • świadczenie honorowe dla osób, które osiągnęły wiek 100 lat wzrośnie do 6 246,13 zł od 1 marca

Zdjęcie Te świadczenia również są objęte waloryzacją! Sprawdź, które dodatki wzrosną od 1 marca! #1

Czy będzie wzrost innych dodatków i świadczeń?

Zgodnie z zapowiedzią rzecznika ZUS Pawła Żebrowskiego, mają zmienić się też kwoty innych dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. One też będą podlegały waloryzacji.

Waloryzacja obejmie także:

  • dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom po 75 roku życia lub całkowicie niezdolnych do pracy

  • dodatek dla sierot zupełnych, jego wzrost przewiduje się do 620,36 zł

  • dodatek dla inwalidów wojennych

  • ryczałt energetyczny

ZOBACZ TAKŻE: Osoby o tych imionach znajdą w marcu miłość!

Waloryzacja bez dodatkowych formalności

Proces waloryzacji nie wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Dokonuje się on automatycznie. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.

Z dniem 29 lutego wszystkie osoby, które są uprawnione do pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, automatycznie otrzymają decyzję o nowych kwotach obowiązujących od marca.

Takie decyzje zostaną wysłane i do osób objętych świadczeniami w kwietniu. Informacje te będą także dotyczyły trzynastej emerytury.

Warto pamiętać, że wszystkie informacje dotyczące waloryzacji będą dostępne w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Zwiększenie świadczeń ZUS na rok nie tylko podnosi emerytury i renty, lecz także poszerza zakres dodatków i świadczeń pieniężnych. Wsparcie finansowe może więc otrzymać większa grupa odbiorców.

Udostępnij: