Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku?!

Nowy rząd pracuje nad zmianami w płacy minimalnej. Wiele wskazuje na to, że od 2025 roku wzrośnie wynagrodzenie. Pojawiły się informacje, jaką pensję pracodawca będzie musiał wypłacić w 2025 roku.

Wzrost pensji minimlanej w 2024 roku

Polska, choć stopniowo podnosi płacę minimalną, wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami w tej dziedzinie. Według raportu Eurofund, minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 978 euro, co jest znacząco niższe niż w krajach takich jak Luksemburg, Irlandia czy Niemcy. Mimo to, Polska wypada lepiej niż niektóre inne kraje regionu, takie jak Litwa, Czechy czy Słowacja.

Reforma płacy minimalnej ma na celu nie tylko zwiększenie dochodów najmniej zarabiających, ale także dostosowanie polskiego rynku pracy do standardów europejskich. Wprowadzenie jednolitych zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia może przyczynić się do większej stabilności ekonomicznej i społecznej w kraju, z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i całej gospodarki.

Aktualnie Ministerstwo Rodziny pracuje nad nowym projektem. Reforma ma zostać wprowadzona już w bieżącym roku, przynosząc zmiany w sposobie jej ustalania i wysokości. Obecnie systematyczne podwyżki płacy minimalnej są odpowiedzią na rosnącą inflację, co skutkuje dwukrotnym zwiększaniem najniższego wynagrodzenia w ciągu roku - na początku i w połowie roku. 

Aktualna stawka wynosi 4 242 zł brutto, a od lipca planowane jest jej zwiększenie do 4 300 zł brutto. Niemniej jednak, zmiany zapowiedziane na 2025 rok mogą oznaczać koniec tej praktyki.

Płaca minimalna w 2025 rok

Przewidywania na rok 2025 sugerują, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie tylko raz - na początku roku. Oczekiwania oparte na prognozach Narodowego Banku Polskiego wskazują na inflację na poziomie 3,5%, co nie uzasadnia podwójnej podwyżki. Gdyby najniższa krajowa była ustalana aktualnie, mogłaby osiągnąć poziom 4 492, 64 zł brutto, co stanowiłoby wzrost o 250,40 zł brutto w stosunku do obecnej stawki.

Nowe regulacje, nad którymi pracuje resort rodziny, mają na celu usystematyzowanie procesu ustalania płacy minimalnej, eliminując arbitralne decyzje polityczne. Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest przez Radę Dialogu Społecznego, jednak w przypadku braku porozumienia, decyzję podejmuje rząd. Nowy mechanizm będzie zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustalania minimalnej płacy na poziomie 60 % mediany wynagrodzenia brutto lub 50% średniego wynagrodzenia brutto. Polska obecnie spełnia ten drugi wymóg, gdyż płaca minimalna wynosząca 4 242 zł brutto stanowi ok. 54% średniej krajowej.

Zdjęcie Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku?! #1

Zmiana w płacy minimalnej w Polsce ma znaczące implikacje nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawców, którzy muszą dostosować się do nowych regulacji. Podniesienie stawek jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia godziwych warunków życia pracownikom, w obliczu rosnących kosztów utrzymania spowodowanych inflacją.

Udostępnij: