Złe wieści dla emerytów! Chodzi o waloryzacje świadczenia!

Seniorzy mogą liczyć na coroczną waloryzację swoich świadczeń emerytalno-rentowych, która odbywa się co roku w marcu, aby dostosować ich wysokość do obecnej sytuacji ekonomicznej. Wzrost świadczeń jest obliczany na podstawie takich czynników jak inflacja. Niestety mamy złe wieści dla seniorów! Okazuje się, że waloryzacja w przyszłym roku będzie o wiele niższa, niż zakładano!

Co waloryzacją emerytur 2025?

Świadczenia emerytalne i rentowe są corocznie waloryzowane, a kolejna zmiana nastąpi w marcu 2025 roku. Niestety, wszystko wskazuje na to, że seniorzy nie będą mieli powodów do zadowolenia, ponieważ przyszłoroczna waloryzacja będzie znacznie niższa. Oto szczegóły!

Zdjęcie Złe wieści dla emerytów! Chodzi o waloryzacje świadczenia! #1

ZOBACZ TAKŻE: Maciej Stuhr w żałobie: “Śpij spokojnie piękny człowieku”

Seniorzy mogą spodziewać się corocznej podwyżki swoich świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja, która odbywa się co roku w marcu, ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do aktualnej sytuacji ekonomicznej, uwzględniając m.in. poziom inflacji.

W przypadku tegorocznej waloryzacji wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystkie świadczenia wzrosły o 12,12 proc. W rezultacie, minimalna emerytura, renta rodzinna, renta socjalna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły z 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Złe wieści dla seniorów! Dostaną niższe emerytury!

Niestety, podwyżka świadczeń w przyszłym roku nie będzie tak wysoka jak wcześniej. Ministerstwo Finansów prognozuje, że waloryzacja w 2025 roku wyniesie 7,5 proc. Według ministerstwa, będzie to najniższy wzrost od 2021 roku.

Doradca podatkowy inFakt, Piotr Juszczyk, obliczył, że emeryt otrzymujący obecnie 1620,67 zł na rękę, w marcu 2025 roku dostanie o 121,55 zł więcej. Osoba, która teraz otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3065 zł, w przyszłym roku otrzyma o 206,88 zł więcej.

„Chcemy zapewnienia gwarancji”

Wiceszef OPZZ Sebastian Koćwin, w rozmowie z Faktem powiedział, że związkowcy będą walczyć o to, aby do portfeli emerytów trafiało więcej pieniędzy:

Chcemy, by zagwarantowano ustawowo, by minimalna emerytura nie była niższa niż minimum socjalne wyznaczane jako dolna granica poziomu godziwego życia.

Czy będzie druga podwyżka emerytur w tym roku?

Niedawno zapowiedziano, że w tym roku może dojść do jeszcze jednej podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych. Dodatkowa waloryzacja miała być możliwa, jeśli inflacja w pierwszej połowie roku przekroczy 5 proc.

Obecnie inflacja jest jednak znacznie niższa. W styczniu ceny wzrosły o 3,7 proc., w lutym o 2,8 proc., w marcu o 4,6 proc., a w kwietniu inflacja wyniosła 4,1 proc. Jak dotąd nie ma oficjalnych informacji na ten temat, ale szanse na drugą podwyżkę w tym roku są bardzo małe.

 

Udostępnij: