Otrzymaj nawet 2400 złotych dodatku! Kilka bonów energetycznych na jeden adres!

Sejm zatwierdził wprowadzenie bonu energetycznego, który ma być wypłacany w drugiej połowie 2024 roku. Czy na jeden adres będzie można otrzymać więcej niż jeden bon?

Bon energetyczny

Sejm uchwalił ustawę o bonie energetycznym, który będzie jednorazowym świadczeniem, przyznawanym w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Kwoty świadczenia będą wyglądały następująco:

 • 300 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych

 • 400 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób

 • 500 zł dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób

 • 600 zł dla gospodarstw domowych liczących co najmniej 6 osób

Podwyższone kwoty bonu energetycznego – dodatkowe środki za ogrzewanie prądem i wpis do CEEB:

 • 600 zł – gospodarstwo domowe jednoosobowe

 • 800 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób

 • 1000 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób

 • 1200 zł – gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób

Środki zostaną wypłacone w drugiej połowie 2024 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Tyle wynoszą emerytury polskich księży i biskupów! Niektóre kwoty są naprawdę szokujące!

Jakie będą progi dochodowe?

Ustawa wprowadza także progi dochodowe:

 • 2500 złotych dla osoby samotnej

 • 1700 złotych na osobę w rodzinach

Paulina Hennig-Kloska szacuje, że z tego rozwiązania skorzysta około 4 miliony gospodarstw domowych.

Bon energetyczny ma być wsparciem dla najuboższych rodzin. Paulina Hennig-Kloska zwróciła uwagę, że ubóstwo energetyczne najbardziej dotyka jednoosobowe gospodarstwa domowe, szczególnie seniorów żyjących z najniższej emerytury. Tacy ludzie często muszą przeznaczać aż 70% swoich dochodów na rachunki za prąd.

Rząd chce, aby bon energetyczny był dostępny zarówno dla jednoosobowych, jak i wieloosobowych gospodarstw domowych. Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że żadna rodzina nie powinna być zmuszona wybierać między ciepłym posiłkiem a ciepłym domem.

Wiele bonów na jeden adres

Okazuje się, że w ramach programu każda rodzina zamieszkująca pod jednym adresem będzie mogła złożyć osobny wniosek o bon energetyczny.

Zdjęcie Otrzymaj nawet 2400 złotych dodatku! Kilka bonów energetycznych na jeden adres! #1

Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie kilku bonów na jeden adres, co może znacząco zwiększyć wsparcie finansowe dla wielorodzinnych gospodarstw domowych. Dzięki temu rozwiązaniu, program ma na celu bardziej efektywnie pomagać osobom najbardziej potrzebującym, umożliwiając im pokrycie kosztów energii.

Możliwość uzyskania wsparcia od 600 zł do 2400 zł

Na jednym adresie, gdzie zamieszkują dwie rodziny, możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego w zakresie od 600 zł do nawet 2400 zł.

Wartość ta będzie zależała od liczby członków w obu rodzinach.

Warto zauważyć, że nie będzie obowiązywała zasada "Jeden bon na jeden adres", co oznacza, że obie rodziny będą mogły skorzystać z programu, aby pokryć koszty związane z energią. Ta elastyczność ma na celu zapewnienie, że pomoc trafia do wszystkich potrzebujących, niezależnie od struktury rodziny i liczby osób na danym adresie.

Kto może otrzymać więcej niż jeden bon?

Dwa bony energetyczne będą mogli otrzymać różniący się sytuacją małżonkowie oraz inne rodziny lub osoby mieszkające wspólnie. Dotyczy to między innymi:

 • Rozwiedzionych małżonków, którzy nadal zamieszkują w jednym lokum.

 • Małżonków przebywających w separacji.

 • Rodzeństwa, np. brat i zamężna siostra, którzy mieszkają obok siebie.

 • Dwóch nieformalnych par studenckich, które mieszkają razem.

 • Dwóch rodzin zamieszkujących w jednym domu lub mieszkaniu.

Udostępnij: