Dziedziczenie po bliskim zmarłym! ZUS wypłaca nawet 60 tysięcy złotych!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umożliwia dziedziczenie środków z subkonta po zmarłych bliskich. Pieniądze nie są jednak wypłacane automatycznie, aby je otrzymać trzeba spełnić pewne warunki. W jaki sposób uzyskać pieniądze od ZUS?

ZUS umożliwia otrzymanie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), które zostały przekazane do ZUS po reformie z 2014 roku. Średnia wypłata po zmarłych wynosi około 29 tysięcy złotych. Dziedziczenie jest możliwe tylko w określonych sytuacjach.

Możliwość dziedziczenia z ZUS

Subkonto w ZUS to część konta emerytalnego, które posiadają zarówno osoby urodzone po 1968 roku, jak i ci, którzy mieli rachunek OFE. Według danych ZUS, średnio na subkontach zgromadzono około 29 tysięcy złotych.

Kobiety mają przeciętnie więcej środków, zbierając około 29 555,32 zł, podczas gdy mężczyźni mają średnio 28 324,77 zł na swoich subkontach w ZUS.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w programie 800 Plus. Nowe wymagania dla rodziców

Największe średnie kwoty zgromadzili klienci ZUS urodzeni w latach 1958-1965, gdzie średnia suma na subkontach wynosi około 60 tysięcy złotych.

Jak uzyskać pieniądze po zmarłym?

Dziedziczenie środków z ZUS wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, który można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Procedura ta ma zastosowanie w trzech głównych przypadkach, zgodnie z Money.pl:

  • Jeśli zmarły nie osiągnął wieku emerytalnego, można złożyć wniosek o wypłatę środków z subkonta. W takiej sytuacji OFE informuje ZUS, który ma 3 miesiące na dokonanie wypłaty wnioskodawcy.

  • Jeśli zmarły osiągnął wiek emerytalny przed śmiercią, środki zgromadzone na subkoncie w ZUS pozostają do wypłaty bez pośrednictwa OFE.

  • Jeżeli zmarły w ogóle nie był członkiem OFE, procedura dziedziczenia przebiega podobnie do drugiego przypadku.

Zgodnie z przepisami prawa, dziedziczenie środków po zmarłym obejmuje tylko osoby wskazane przez zmarłego jeszcze za jego życia.

Jeśli takie wskazanie nie miało miejsca, środki z subkonta stają się częścią spadku.

Zdjęcie Dziedziczenie po bliskim zmarłym! ZUS wypłaca nawet 60 tysięcy złotych! #1

Czy długi po zmarłym przechodzą na rodzinę?

Dziedziczenie długów po zmarłym jest uregulowane przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z nimi, zmarły może pozostawić po sobie długi, które stają się częścią jego spadku.

Dłużnicy mogą dochodzić swoich roszczeń z majątku pozostawionego przez zmarłego, ale w granicach jego wartości.

Dlatego osoby dziedziczące mają obowiązek spłacenia długów z majątku spadkobierstwa, a tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy spadek jest przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, mogą uniknąć odpowiedzialności za długi powstałe przed śmiercią spadkodawcy.

Udostępnij: