Kiedy otrzymamy zwrot podatku? Łatwo to sprawdzić

Zapewne wielu z nas z niecierpliwością oczekuje na zwrot podatku dochodowego. Istnieją jednak sposoby, aby ten proces przyspieszyć oraz monitorować, w jakim stadium znajduje się nasze rozliczenie i kiedy możemy spodziewać się otrzymania zwrotu pieniędzy.

Rozliczanie PIT-ów

Rozliczanie PIT-ów, czyli rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, to proces składania deklaracji podatkowej przez osoby, które uzyskały dochody podlegające opodatkowaniu w danym roku podatkowym. Procedura ta polega na zgłoszeniu swoich dochodów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów do organu podatkowego, aby obliczyć należny podatek lub uzyskać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.
Podstawowym dokumentem do rozliczenia podatkowego jest formularz PIT (Pit-36, Pit-37, Pit-38, itp.), który zawiera informacje dotyczące dochodów, odliczeń, ulg oraz wszelkich innych istotnych danych finansowych potrzebnych do prawidłowego obliczenia podatku.

Podczas procesu rozliczania PIT-ów, podatnicy mają obowiązek udokumentowania swoich dochodów i poniesionych wydatków za pomocą różnych dokumentów takich jak: zaświadczenia o zatrudnieniu, informacji o wynagrodzeniu, dokumentów dotyczących działalności gospodarczej, umów najmu, faktur, rachunków czy zaświadczeń o ulgach.
Podatnicy mają również możliwość korzystania z różnych ulg i odliczeń podatkowych, które mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania i skutkować niższym obciążeniem podatkowym lub nawet uzyskaniem zwrotu nadpłaconego podatku.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i danych, podatnik może samodzielnie lub z pomocą doradcy podatkowego wypełnić formularz PIT i złożyć go w odpowiednim terminie do właściwego urzędu skarbowego.

Kiedy zwrot PIT?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje PIT-y do wglądu od 15 lutego 2024 roku poprzez platformę Twój e-PIT. To ważny moment, gdyż od tego dnia rozpoczyna się także proces zwrotu podatku dla tych, którzy już złożyli swoje deklaracje podatkowe.

Jeśli chodzi o terminy wypłaty, Ministerstwo Finansów informuje, że rodziny wielodzietne mogą oczekiwać na zwrot w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji. Dla deklaracji złożonych elektronicznie czas ten wynosi 45 dni, natomiast dla tradycyjnych zeznań papierowych - 90 dni.

Dla tych, którzy automatycznie złożyli PIT-37 i PIT-38 30 kwietnia za pośrednictwem Twój e-PIT, zwrot może nastąpić również w ciągu 90 dni, liczonych od 30 kwietnia.

Jeśli konieczna jest korekta zeznania, czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi 2 miesiące, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

Warto zaznaczyć, że terminy te liczone są od momentu złożenia deklaracji. Dlatego im wcześniej złożymy PIT, tym szybciej możemy spodziewać się zwrotu pieniędzy.

Dla osób, których zwrot nie przekracza 5 tysięcy złotych, wypłata będzie miała charakter automatyczny, co może przyspieszyć cały proces.

Jeśli chodzi o sprawdzenie statusu rozliczenia, można to zrobić przez platformę Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl, logując się przy pomocy profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu, aplikacji mObywatel lub danych autoryzacyjnych takich jak numer PESEL lub NIP.

Warto mieć na uwadze, że ostateczny termin złożenia deklaracji PIT za 2023 rok to 30 kwietnia 2024 roku. Dlatego warto już teraz zacząć przygotowania do rozliczenia podatkowego.

Zdjęcie Kiedy otrzymamy zwrot podatku? Łatwo to sprawdzić #1

Zobacz także: Zwrot podatku dla rodziców! Rekordowe kwoty sięgają prawie 56 tys. zł!

Udostępnij: