Badania medyczne dostępne bez dodatkowych opłat w POZ: Sprawdź, za co nie będziesz płacić!

Bezpłatne badania dostępne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – sprawdź, za co zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że część badań, za które płacą, może być wykonywana całkowicie za darmo. Jedyny warunek to zlecenie ich przez lekarza rodzinnego.

Badania medyczne dostępne bez dodatkowych opłat w Podstawowej Opiece Zdrowotnej: Sprawdź, za co nie musisz płacić!

Bezpłatne badania dostępne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – sprawdź, za co zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że część badań, za które płacą, może być wykonywana całkowicie za darmo. Jedyny warunek to zlecenie ich przez lekarza rodzinnego.

Lista badań diagnostycznych, na które może nas skierować lekarz POZ, jest wyjątkowo obszerna. Jednak istnieje jedno kluczowe kryterium: badania te nie zostaną zlecone na naszą prośbę, lecz wyłącznie w oparciu o medyczne wskazania.

Warto pamiętać, że lekarz, u którego się leczymy, musi posiadać umowę z NFZ, aby można było skorzystać z bezpłatnych badań.

Bezpłatne badania: zlecenie od lekarza rodzinnego

Ważne jest, aby lekarz miał kontrakt z NFZ, aby uniknąć dodatkowych opłat za badania. W ramach opieki podstawowej, lekarz rodzinny może zlecić różne badania diagnostyczne i kontrolne.

Jak wygląda lista badań?

Ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz analizą mikroskopową osadu, wtym:

 • ilościowe oznaczanie białka w moczu

 • ilościowe oznaczanie glukozy w moczu

 • ilościowe oznaczanie wapnia w moczu

 • ilościowe oznaczanie amylazy w moczu

Należy jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby pacjenci mogli korzystać z tych badań bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Badania radiologiczne:

 • zdjęcia klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej.

 • zdjęcia kostne – dotyczące kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej

 • zdjęcie czaszki

 • zdjęcie zatok

 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z wykonaniem antybiogramu

 • posiew wymazu z gardła z wykonaniem antybiogramu

 • posiew kału w celu identyfikacji pałeczek Salmonella i Shigella

Budżet powierzony diagnostyczny

 • ferrytyna

 • witamina B12

 • kwas foliowy

 • anty CCP

 • CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia)

 • przeciwciała anty-HCV

 • antygen H. pylori w kale - test kasetkowy

 • antygen H. pylori w kale - test laboratoryjny

 • strep-test

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc

 • USG ślinianek

 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego

 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego

 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

 • retykulocyty

 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

 • wskaźnik protrombinowy (INR)

 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

 • fibrynogen

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód

 • potas

 • wapń zjonizowany

 • żelazo

 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

 • stężenie transferyny

 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

 • mocznik

 • kreatynina

 • glukoza

 • test obciążenia glukozą

 • białko całkowite

 • proteinogram

 • albumina

 • białko C-reaktywne (CRP)

 • kwas moczowy,

 • cholesterol całkowity,

 • cholesterol-HDL,

 • cholesterol-LDL,

 • triglicerydy (TG),

 • bilirubina całkowita,

 • bilirubina bezpośrednia,

 • fosfataza alkaliczna (ALP),

 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),

 • aminotransferaza alaninowa (ALT),

 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),

 • amylaza,

 • kinaza kreatynowa (CK),

 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

 • czynnik reumatoidalny (RF),

 • miano antystreptolizyn O (ASO),

 • hormon tyreotropowy (TSH),

 • antygen HBs-AgHBs,

 • VDRL,

 • FT3,

 • FT4,

 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania kału:

- badanie ogólne

- pasożyty

- krew utajona - metodą immunochemiczną

Oprócz wcześniej wspomnianych badań, lekarz POZ może również skierować pacjentów na badania endoskopowe finansowane przez Fundusz, takie jak gastroskopia i kolonoskopia.

Budżet powierzony opieki koordynowanej

 • BNP (NT-pro-BNP

 • albuminuria (stężenie albumin w moczu)

 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)

 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)

 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)

 • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)

 • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)

 • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)

 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)

 • USG Doppler tętnic szyjnych

 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych

 • ECHO serca przezklatkowe

 • spirometria

 • spirometria z próbą rozkurczową

 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)

 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana (u dorosłych) co najmniej 3 procedur.

Czym zajmuje się lekarz POZ?

Lekarz POZ, czyli lekarz pierwszego kontaktu w systemie opieki zdrowotnej, zajmuje się szerokim zakresem obowiązków związanych z opieką nad pacjentami. Oto główne dziedziny, którymi zajmuje się lekarz POZ:

 1. Diagnozowanie i leczenie chorób

 2. Udzielanie porad medycznych

 3. Zarządzanie leczeniem farmakologicznym

 4. Przeprowadzanie badań i zabiegów

 5. Wystawianie recept i zleceń na badania

 6. Wystawianie zwolnień lekarskich

 7. Profilaktyka zdrowotna

 8. Kierowanie na specjalistyczne konsultacje

 9. Badania bilansowe i ocena stanu zdrowia

 10. Interpretacja wyników badań i konsultacji

Lekarz POZ pełni kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ jest pierwszym punktem kontaktu pacjentów z systemem medycznym i zapewnia wszechstronną opiekę medyczną na poziomie podstawowym.

 

Udostępnij: