Dlaczego warto wybaczyć rodzicom ich błędy?

Relacje rodzinne często są bardzo pogmatwane. Nosimy w sobie żal i jesteśmy zbyt dumni, aby wyciągnąć rękę jako pierwsi.

Szczególnie bolesne są rysy na relacjach z rodzicami. Będąc dorosłymi osobami i mając swoje dzieci nie rozumiemy, jak oni, jako rodzice, mogli popełniać takie błędy.

Brak uczuć, krzywda, zaniedbanie i niedocenianie to tylko wierzchołek góry lodowej krzywd jakie wyrządzają rodzice swoim dzieciom. Dlaczego więc miałyby one wybaczyć? By być szczęśliwe.

Wybacz, bo zrobili wszystko co potrafili

Sposób wychowania dzieci często przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Jeśli twoi rodzice sprawiali ci krzywdę, prawdopodobnie sami byli tak wychowywani. Nic nie usprawiedliwia przemocy, i innych traum, których mogłeś doświadczyć, jednak chowanie w sobie żalu nic nie zmieni. Poza tym, wybaczenie jest pierwszym krokiem do tego, aby nigdy nie popełniać tych samych błędów. Inną kwestią jest fakt, że dzieci często mają żal do rodziców o brak materialnych rzeczy. W tym przypadku należy zrozumieć i uwierzyć w to, że rodzice zrobili wszystko, co mogli.

Wybacz, aby być szczęśliwszy

Dziecko skrzywdzone przez rodzica czasem nosi w sobie żal do końca życia. Ten żal ma wpływ na każdą sferę jego późniejszego życia. Negatywny wpływ, niestety. Warto więc uwolnić się od przeszłości i zacząć nowe życie jako człowiek, który już nie cierpi, bo tak wybrał. Nie jesteś już dzieckiem, a wybaczenie jest przejawem największej siły.

Wybacz i wyciągnij lekcję

Nawet jeśli twoi rodzice do tej pory nie wyciągnęli wniosków ani nie okazali skruchy, ty wciąż możesz to zrobić. Utwierdzaj się w przekonaniu, że nigdy nie popełnisz takich samych błędów. Każdego dnia dąż do tego, aby dla swojego dziecka być rodzicem, którego sam chciałbyś mieć. 

+
Udostępnij: