Wzmacniają przepisy: uważaj, sankcje zostaną znacząco zaostrzone!

Od października zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące kar za przestępstwa. Sankcje te będą znacząco bardziej surowe niż dotychczas, a jak wynika z doniesień medialnych, będą one miały zastosowanie do jeszcze większej liczby osób niż obecnie.

Wzmacniają przepisy: uważaj, sankcje zostaną znacząco zaostrzone!

Od października zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące kar za przestępstwa. Sankcje te będą znacząco bardziej surowe niż dotychczas, a jak wynika z doniesień medialnych, będą one miały zastosowanie do jeszcze większej liczby osób niż obecnie.

Kary za przestępstwa: jakie zmiany?

Dotychczasowe kary za niektóre przestępstwa były uważane za zbyt niskie lub nieadekwatne do powagi popełnionych czynów. Jednak upływ czasu spowodował, że podejście do tej kwestii uległo zmianie.

Według informacji dostępnych na portalu money.pl, nowe przepisy wprowadzające zmiany w karach zostały przeforsowane przez ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobrę. Niemniej jednak, opisane poniżej zmiany stanowią tylko niewielką część tego, co zostanie zmienione w nadchodzącym miesiącu.

Kara więzienia

Według informacji przekazanych przez portal money.pl i radcę prawnego Roberta Nogackiego, począwszy od 1 października, osoby zajmujące kierownicze stanowiska, które przyjmują lub żądają łapówki i wyrządzają swojej firmie szkodę w wysokości ponad 5 milionów złotych, będą podlegać karze pozbawienia wolności. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej kary wynoszącej 8 lat, okres odosobnienia może teraz wynieść od 3 do 20 lat.

Za przyjęcie korzyści majątkowej w mniejszej kwocie również przewidziane są surowe sankcje. Jeśli wartość łapówki przekroczy próg 200 tysięcy złotych, maksymalny wymiar kary wynosić będzie 15 lat więzienia, co stanowi wzrost w stosunku do dotychczasowych 12 lat.

Kogo dotyczyć będą nowe przepisy?

Najważniejszy aspekt tych zmian tkwi jednak w szczegółach. Nowe przepisy mają na celu skierowanie swojej uwagi na przestępców wykorzystujących specjalistyczną wiedzę, do których, jak informuje money.pl, zalicza się osoby posiadające wiedzę w dziedzinach takich jak bankowość, rynki finansowe czy system podatkowy.

Jak zauważył radca prawny Robert Nogacki, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec, zasady zaostrzonej odpowiedzialności nie będą ograniczać się jedynie do stanowisk kierowniczych. Obejmować będą także osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o pracę, co stanowi istotną zmianę.

Udostępnij: