Wybrano Młodzieżowe Słowo Roku 2023!

Spośród TOP 20 propozycji na Młodzieżowe Słowo Roku 2023 wybrano to najlepsze!

Młodzieżowe Słowo Roku w poprzednich latach

Konkurs Młodzieżowe Słowo Roku jest organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jego celem jest wyłonienie terminów, które cieszą się największą popularnością wśród młodych osób. Nie zawsze są to nowe lub slangowe słowa, a często te, które najczęściej pojawiały się w danym roku.

W poprzednich edycjach konkursu na Młodzieżowe Słowo Roku wybierano różne interesujące terminy. W 2022 roku tytuł ten zdobyło słowo "essa", używane jako wyraz radości, triumfu lub ogólnych pozytywnych emocji. Wśród innych popularnych wyborów znalazły się "slay", "łymyn", "betoniarz" i "NPC", a jury wyróżniło "odklejkę", oznaczającą stan oderwania od rzeczywistości.

W roku 2019 za Młodzieżowe Słowo Roku uznano "alternatywkę", czyli dziewczynę o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach. Na podium znalazły się również "jesieniara", czyli miłośniczka jesieni, oraz "eluwina", będąca wariacją od powitania "elo". Rok wcześniej zwyciężył wyraz "dzban".

„Rel” Młodzieżowe Słowo Roku 2023!

W 2023 roku tytuł Młodzieżowego Słowa Roku zdobył wyraz "rel", wybrany przez internautów w internetowym plebiscycie. Słowo to, wraz z innymi terminami takimi jak "sigma" i "oporowo", które również znalazły się na podium, wyróżnia się wśród młodzieżowego języka. Jury, pod przewodnictwem prof. Anny Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyznało także specjalną nagrodę dla słowa "oddaje", które wyróżnia się na tle angielskich zapożyczeń.

"Rel", zdobywając 19 tysięcy głosów, okazało się najpopularniejszym wyborem wśród młodzieży. Prof. Wileczek wskazała, że termin ten jest używany zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym, symbolizując zgodę i współpracę. Wyraz ten wywodzi się od angielskiego "relatable", co oznacza "możliwy do powiązania", i stał się skrótem używanym w komunikacji, przekazującym pozytywne znaczenia takie jak zgoda, wspólne odczuwanie czy potwierdzenie. Jego popularność wśród młodych ludzi jest znacząca.

W plebiscycie, który trwał od listopada, oddano ponad 140 tysięcy głosów. Oprócz "rel", dużą popularnością cieszyły się również inne słowa, takie jak "sigma" – odnoszące się do osoby niezależnej i pewnej siebie, oraz "oporowo", będące synonimem wytrwałości. Nagrodzone przez jury słowo "oddaje" wyróżnia się jako kreatywne i autentycznie polskie wśród dominujących zapożyczeń angielskich. Oznacza ono coś, co się opłaca lub zwraca włożony wysiłek.

Prof. Wileczek zauważyła, że "rel" nie jest nowym terminem w języku młodzieży. Jego obecność w komunikacji młodych ludzi trwa już od kilku lat, a stopniowo słowo to zyskało na popularności również w świecie rzeczywistym. Powstały również różne formy pochodne od "rel", takie jak czasownik "relować", rzeczownik "relówa" czy przysłówek "megarel", które zyskały uznanie w młodzieżowym slangu.

Udostępnij: