Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Bóg mówi do nas językiem cierpienia. Kiedy innej mowy nie rozumiemy, nie chcemy rozumieć.

Bóg

znak cytatu A od przyjaciół chroń nas Bóg!

Bóg

znak cytatu Bóg, o wielkiej moc osobowości, który jest bardzo podobny do człowieka jest wiecznie żyjący, nie podlega zniszczeniu, jest zawsze wolny od narodzin i śmierci, jest wiecznym jestestwem niezmiennym i wiecznym. Choć jest wszechobecny, nie jest zanieczyszczony związkami z tym materialnym światem.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Po co mówić o Bogu, skoro nie można Go zrozumieć? Po co wierzyć w Boga, skoro nie można Go zobaczyć? Tak długo jednak, póki zrozumiesz, że nie możesz Go zrozumieć, tak długo, póki wierzysz, że nie możesz Go zobaczyć, jesteś na właściwej drodze, która prowadzi do Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,Ojczyznę wolną racz wrócić, Panie.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jeśli nie chcesz rozczarować się do ludzi, patrz na nich tak, jak każe to czynić Chrystus.

Bóg

znak cytatu Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wzbraniałbym się wierzyć w takiego Boga,którego mógłbym zrozumieć.

Bóg

znak cytatu Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.

Bóg

Zobacz więcej