8 zachowań, które objawiają się w dorosłym życiu osobom niekochanym w dzieciństwie

Posiadanie dziecka to duża odpowiedzialność. Rodzic zobowiązuje się nie tylko do spełniania jego potrzeb fizjologicznych, ale też duchowych. Oczywiście, dziecko potrzebuje jedzenia, wody czy schronienia w postaci domu. Jest to jednak tylko podstawa wychowania. W równym stopniu, do rozwoju potrzebne jest wsparcie emocjonalne, miłość i pielęgnowanie. Rodzice każdego dnia powinni wyrażać swoją miłość i przywiązanie do dziecka.

Nie sposób jest zapewnić identyczne dzieciństwo wszystkim dzieciom. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, jaki wpływ mają doświadczenia z dzieciństwa na kształtowanie się osobowości i późniejsze wybory życiowe. Niestety, ale brak miłości we wczesnym okresie życia ma swoje konsekwencje w przyszłości.

Poniżej znajduje się 8 zachowań jakie niekochane dziecko może wyrażać w dorosłym życiu.

 

1. Niepewność

Dziecko wychowane z niestabilną emocjonalnie osobą rozumie, że związki są w życiu bardzo ważne, ale nie dane na wieczność. W dorosłości pragnie być blisko ludzi, ale żyje z wieczną obawą, że wszystko utraci w ciągu chwili.

2. Nierozwinięta inteligencja emocjonalna

Nazywania i rozpoznawania emocji dziecko uczy się od rodzica poprzez obserwację. Jeżeli nie ma wzorca, nie będzie w stanie samo się tego poprawnie nauczyć. W związku z tym, także własne emocje mogą pozostać nienazwane.

3. Zaniżone poczucie własnej wartości

Nawet nie będąc dziećmi, mamy tendencję do szukania potwierdzenia dla swoich słów u kogoś, kogo zdanie ma dla nas znaczenie. Będziemy czekać na dobre słowo, lub widoczną na twarzy pozytywną reakcję. Nie inaczej jest z dziećmi, które w roli swoich wyroczni widzą rodziców. Jeżeli rodzic nie potrafi odpowiednio okazywać swojego uznania będzie krzywdził dziecko. W dorosłym życiu, może ono czuć się gorsze od innych i mieć tendencję do umniejszania sobie.

4. Brak zaufania

Wiąże się to z poczuciem bezpieczeństwa, a właściwie jego brakiem. Jeżeli nie możemy liczyć nawet na własnych rodziców, to jak mogą nam pomóc obcy ludzie? W obawie przed kolejnym odrzuceniem, tacy dorośli nie angażują się w głębsze relacje.

5. Problemy z postawieniem granic

Dzieci wychowane przez rodziców, którzy nie szanują przestrzeni drugiej osoby nie potrafią określić, gdzie są ich granice. Masz prawo nie chcieć czegoś zrobić czy czuć się nieswojo w pewnych sytuacjach. To od ciebie zależy czy zdecydujesz się przekroczyć swoją strefę komfortu.

6. Wybieranie toksycznych przyjaciół i partnerów

Człowiek ma tendencję do lubienia tego, co jest mu znajome. O ile mówimy o osobie wychowanej we wspierającym środowisku, będzie to jak najbardziej pożądane. Niestety, taka sama zasada dotyczy dzieci z rodzin z problemami. Otaczając się takim, a nie innym towarzystwem. Ciężko jest im się nauczyć, że właściwe relacje wyglądają inaczej.

7. Poczucie izolacji i obawa przed porażką

Obraz rodziny, jaki jest prezentowany w kulturze to ideał. Dzieci, których domy nie przypominają tego, co widzą w telewizji czują się gorsze. Myślą, że wszyscy oprócz nich mają cudowne rodziny. Przez to izolują się od otoczenia żeby nie zdradzić się z tym, jak wygląda ich dom. Takim dzieciom towarzyszy także obawa przed porażką. Każde niepowodzenie, zostanie uznane za potwierdzenie tego, co słyszą/słyszeli w domu. Nic nie potrafią i są niewiele warci.

8. Bardzo duża wrażliwość


Jeżeli codziennie słyszysz, że do niczego się nie nadajesz ciężko jest zbudować pozytywny obraz siebie. W dziecku, rodzi się bardzo silna obawa przed odrzuceniem. Byłoby ono dowodem na to, co słyszało na swój temat w domu. Nie bierz tego „osobiście” to najgorsza rzecz jaką można powiedzieć takiej osobie.

Udostępnij: