Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu There is this difference between happiness and wisdom:he that thinks himself the happiest man, really is so;but he that thinks himself the wisestis generally the greatest fooltaka jest różnica między szczęściem, a mądrością:ten, kto uważa się za najszczęśliwszego,jest nim rzeczywiście,ale ten, kto uważa się za najmądrzejszego,jest przeważnie największym głupcem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mieć odwagę, to nie znaczy nie bać się niczego. To znaczy, że mimo strachu jesteś w stanie podjąć ryzyko i zmierzyć się z tym, co trudne. To jest prawdziwa siła.

Cytaty angielskie

znak cytatu Zawsze pamiętaj, że upadek nie oznacza porażki, a sukces nie oznacza pełnego zwycięstwa. Nie jest ważne, jak wiele razy upadłeś, ale jak wiele razy wstałeś z upadku.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Thought depends on the stomach, but in spite of that,those who have the best stomachs are not the best thinkersżołądek ma wpływ na myśli człowieka,jednak ci, co mają najlepsze żołądki,nie są najlepszymi myślicielami.

Cytaty angielskie

znak cytatu Jesteśmy tym, co wielokrotnie robimy. Doskonałość nie jest aktem, ale nawykiem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najważniejszą rzeczą w życiu jest nie to, co osiągamy, ale to, kim jesteśmy i jak duże jest nasze serce. Wielkość człowieka nie zależy od tego, jak wiele ma, ale od tego, jak wiele daje.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Perfection is finally attainednot when there is no longer anything to add,but when there is no longer anything to take awaydoskonałość zostaje ostatecznie osiągnięta nie wtedy,gdy nic już nie można dodać,ale wtedy, gdy nic już nie można odjąć.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It is a glorious thing to be indifferent to suffering,but only to one`s own sufferingwspaniałą rzeczą jest być obojętnym na cierpienia,ale tylko na swoje cierpienia.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Truth is always paradoxicalprawda jest zawsze paradoksalna.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale poświęciłbym swe życie, byś mógł to mówić."

Cytaty angielskie

Zobacz więcej