Bez wątpienia otoczenie już od narodzin ma na nas ogromny wpływ. To od ludzi dookoła nas uczymy się wartości, zachowań, kultury i pozostałych cech. To zjawisko stało się punktem naukowym dla wielu osób, którzy nieustannie badają, w jakim stopniu jesteśmy zależni od otoczenia i jak silnie wpływa ono na nasze życie. Poznaj zatem Roberta Cialdiniego, który opisał to zjawisko w postaci 6 reguł.

Robert Cialdini to psycholog oraz wykładowca psychologii na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. Zajmuje się przede wszystkim psychologią społeczną, którą opisał w jednej ze swoich najbardziej znanych książek „Wywieranie wpływu na ludzi”.

 

W swojej pracy opisał również 6 reguł, które określają wpływ otoczenia na nasze życie. Znajduje się w nich reguła wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu oraz niedostępności.

 

Reguła wzajemności

Oznacza, że otrzymując pomoc lub wsparcie, automatycznie jesteśmy zobowiązani do oddania przysługi w inny sposób. Ta reguła działa w obie strony i automatycznie zadaje pytanie „Co ja będę miał/a w zamian za tę przysługę?”. Reguła ta stała się doskonałą bronią w rękach manipulatorów, którzy perfekcyjnie rozumieją tę zależność. Świadczą o tym sytuacje, w których celowo oferują pomoc w zamian za odpłatę.

 

Reguła konsekwencji

Konsekwencja oznacza oddanie się temu, co zostało przez nas założone. Staramy się wywiązać z własnych obowiązków, aby nie została nam zarzucona hipokryzja i brak zaangażowania. Jeśli nie okażemy swojej konsekwencji, to otoczenie zacznie tracić zaufanie i będzie postrzegać nas jako osoby niewiarygodne i pozbawione szczerości.

 

Reguła społecznego dowodu słuszności

Ta reguła określa nasze zachowania w sytuacjach, w których nie wiemy jak postąpić. W takich momentach, kiedy brakuje nam wiedzy lub doświadczenia, bierzemy za przykład decyzje innych. Oznacza to, że w danej sytuacji nie postępujemy tak, jak faktycznie wierzymy, tylko tak, jak postępują inni. Uważamy, że te decyzje są jedynymi słusznymi.

 

Reguła lubienia i sympatii

Oznacza wpływ, który jest wywierany przez większość na mniejszość. Niektórzy świadomie wykorzystują tę umiejętność w celu przekazania pewnych cech jednostce. Inni natomiast w całkowitej nieświadomości dokonują tego samego. Pokazuje to zatem, że ta celowa jest manipulacją, czymś negatywnym. Ta druga natomiast jest naturalną częścią naszego otoczenia.

 

Reguła autorytetu

Od małego jesteśmy uczeni sensu tej reguły. Naszym autorytetem na początku są rodzice, później to pole poszerza się do innych stanowisk jak na przykład nauczyciele, różnego rodzaju służby, pracodawca. Niektórzy odgórnie mają narzucone bycie autorytetem. Inni stają się nimi dzięki naszemu wyborowi. Bez względu jednak na rodzaj autorytetu, stanowi on nieodłączny wpływ na jednostkę.

 

Reguła niedostępności

Oznacza, że każdy z nas czuje większy pociąg do przedmiotów nieosiągalnych, poza naszym zasięgiem. Takie rzeczy mają dla nas większą wartość, jako że są unikatowe i nikt inny mieć tego nie może. Sprawia to, że stajemy się bardziej podatni na manipulację. Reguła ta bardzo często jest wykorzystywana w mediach, które zapewniają nas o „jedynych takich ofertach”.

Udostępnij:


Sklep

Skomentuj

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

subscribe img