Ile kosztuje rozwód w 2022 roku?

Zakończenie małżeństwa zwykle wiąże się z szeregiem kosztów, zarówno tych emocjonalnych, jak i finansowych. Dowiedz się, jakie są koszty sprawy rozwodowej w 2022 roku i kto je ponosi!

Liczba rozwodów w Polsce 2022

Według wyników Spisu Powszechnego 2021, większość Polaków to wciąż osoby pozostające w związkach małżeńskich (54%). Jednak w ciągu ostatniej dekady rośnie liczba rozwodów i singli. Od 2011 roku, o ponad 800 tysięcy wzrosła liczba osób rozwiedzionych, to prowadzi do zwiększenia się ich udziału w ludności (z 5% do 7,6% w 2021 roku).

Liczba rozwodów w naszym kraju wciąż pozostaje stosunkowo niska na tle innych europejskich państw. Jednak eksperci uważają, że te dane nie odzwierciedlają prawdziwej skali rozpadających się małżeństw w Polsce.

Wielu małżonków przechodzących kryzysy, odkłada wnoszenie pozwów ze względu na kwestie finansowe, w tym np. wysokie koszty rozwodu. Ile tak naprawdę kosztuje rozwód? Odpowiadamy!

Ile kosztuje rozwód w 2022 roku?

Z jakimi kosztami sądowymi trzeba się zmierzyć, składając pozew rozwodowy?

Koszty rozwodu uzależnione są od wielu czynników: stopnia zawiłości sprawy, wynagrodzenia prawnika, czy ewentualnej mediacji. Koszty rozwodu można podzielić na opłaty stałe i zmienne:

Stałe koszty rozwodu

 • Stałe koszty to opłaty sądowe, związane z wniesieniem pozwu o rozwód- wynoszą one 600 zł.
 • Dodatkowo jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł.
 • Jeżeli w pozwie o rozwód dodatkowo wnosi się o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania, taki wniosek wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.
 • Mogą pojawić się opłaty za tzw. zabezpieczenie roszczenia np. kontakty z dzieckiem, czy zmianę wysokości alimentów. Za każdy taki wniosek ponosi się opłatę w wysokości 100 złotych.

Zmienne koszty rozwodu

 • Wśród dodatkowych kosztów należy wyszczególnić koszt adwokata, czy też radcy prawnego. Wynagrodzenie zatrudnionego prawnika jest ustalane indywidualnie z klientem i zwykle wynosi od około od 1.500 zł (najprostsze sprawy bez orzekania o winie, bez wspólnych dzieci stron), do ok. 4000 zł – 6000 zł: przy sprawie bardziej skomplikowanej z orzekaniem o winie. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa to 17 zł.
 • Koszt polubownego załatwienia sprawy, przy udziale mediatora w zależności od ilości spotkań, może wynieść ok. 500 złotych.
 • Koszty zmienne to też koszt opinii biegłych sądowych: opinia tzw. OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, kosztuje ok. 500-2.000 zł.
 • Należy do nich też wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego. Taka usługa to koszt 80-100 złotych.


Kto ponosi koszty sprawy rozwodowej?

 • Według ogólnej zasady zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego, koszty ponosi ten, kto przegrywa sprawę. Jednak o kosztach sąd orzeka dopiero na końcu: w wyroku.
 • Osoba, która wnosi pozew o rozwód ponosi opłatę sądową w wysokości 600 zł. Jeśli wygra, to druga strona musi mu ją zwrócić. Strona przegrywająca płaci za prawnika drugiej strony. 
 • Przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron, koszty dzielone powinny być na pół. Każdy też płaci za swojego prawnika.
 • Gdy sprawa kończy się nieorzekaniem o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł), a były małżonek powinien zwrócić 150 zł.
Udostępnij: