Dziś mija 40. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego!

Dziś przypada kolejna rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednego z najważniejszych duchownych w historii Polski, znanego jako Prymas Tysiąclecia. Jego życie i działalność na trwałe wpisały się w dzieje Kościoła katolickiego w Polsce oraz w historię naszego kraju.

Wczesne życie i edukacja

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, małej wsi położonej nad Bugiem. Był synem Stanisława i Julianny Wyszyńskich. Od młodości przejawiał głęboką religijność, co skłoniło go do wstąpienia na drogę kapłańską. Po ukończeniu seminarium duchownego w 1924 roku został wyświęcony na kapłana.

ZOBACZ TAKŻE: "Walczyła o demokrację i wolność słowa i to osiągnęła." Zmarła Ludwika Wujec!

Działalność w Kościele

Jego pierwsze lata kapłaństwa były związane z pracą duszpasterską i naukową. Wyszyński studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat. W 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim, a zaledwie trzy lata później, w 1948 roku, papież Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, co uczyniło go prymasem Polski.

Okres prymasostwa

Jako prymas Polski, Wyszyński odegrał kluczową rolę w okresie komunistycznych rządów w Polsce. Jego niezłomna postawa wobec reżimu oraz obrona praw Kościoła i wiernych przyniosły mu szacunek zarówno w kraju, jak i za granicą.

W 1953 roku został aresztowany przez władze komunistyczne i spędził trzy lata w internowaniu. Wyszyński był autorem Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, które złożył 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, tuż przed swoim uwolnieniem.

Kluczowe wydarzenia

Jednym z najważniejszych momentów w jego życiu było przewodniczenie uroczystościom Milenium Chrztu Polski w 1966 roku. Mimo sprzeciwu władz komunistycznych, obchody te stały się manifestacją wiary i jedności narodu polskiego. Wyszyński odegrał także istotną rolę w wyborze Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Kardynał Wyszyński otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za swoją działalność. Był honorowym obywatelem wielu miast, a jego zasługi dla Kościoła i narodu zostały docenione również pośmiertnie. W 1981 roku, po jego śmierci, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Śmierć i dziedzictwo

Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Jego pogrzeb zgromadził tłumy wiernych, którzy przyszli oddać hołd swojemu prymasowi. W 2001 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a w 2021 roku został ogłoszony błogosławionym.

Zdjęcie Dziś mija 40. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego! #1

Znane cytaty

Kardynał Wyszyński był autorem wielu inspirujących słów. Oto kilka z jego najbardziej znanych cytatów:

Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego

 

Bracia, trzeźwymi bądźcie. Dzieci Najmilsze, pomyślcie! Mówimy, że jesteśmy Narodem tak biednym, że nie stać nas na liczne rodziny, a przecież niedawno gazety donosiły, że Polacy przepili ni mniej, ni więcej, tylko 20 miliardów złotych. Chciejcie to wszystko rozdzielić między rodziny liczne i ubogie, a przekonacie się, na co nas stać

 

Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga

 

Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!

 

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać

 

Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem

 

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi

 

Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych

 

Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych

 

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie

 

Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane

Kardynał Stefan Wyszyński pozostaje symbolem niezłomności i odwagi w obronie wiary i wolności. Jego życie i dzieło są źródłem inspiracji dla wielu ludzi, a jego duchowe dziedzictwo nadal kształtuje Kościół katolicki w Polsce. W rocznicę jego śmierci, przypominamy sobie o jego niezłomnym duchu i modlimy się o jego wstawiennictwo.

Udostępnij: