Mądrości starożytnych filozofów, które w dzisiejszym świecie nadal mają znaczenie

Od samego początku istnienia ludzkości dążymy do różnych odpowiedzi, szukamy wyjaśnień na wiele spraw. Chcemy wiedzieć w jakim celu istniejemy i każdy pragnie iść pewną ścieżką, która nada życiu sens.

W starożytności rozmyślaniem nad sensem życia przede wszystkim zajmowali się filozofowie. Okazuje się, że ich słowa są ponadczasowe i nigdy się nie zmieniły mimo, że otaczający nas świat zmienia się coraz szybciej.

Oto kilka myśli starożytnych filozofów

Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha – Platon.

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym – Heraklit z Efezu.

Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych – Arystoteles.

Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo Tales z Miletu.

Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni – Tales z Miletu.

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia Platon.

Lepiej być nieszczęśliwym z rozumem niż szczęśliwym bez rozumu – Epikur.

Największe zło to tolerować krzywdę – Platon.

W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych – Sokrates.

By zapragnąć przyjaźni, nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli – Arystoteles.

My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać – Epikur.

Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie – Sokrates.

Udostępnij: