Kiedy nastąpi koniec świata? Oto najstraszliwsze przepowiednie!

Wizja końca świata przerażała ludzi już od zarania dziejów. Przepowiednie dotyczące apokalipsy nawet dziś budzą ogromne emocje. Oto najstraszliwsze wizje od królowej Saby, Nostradamusa i Baby Wangi! Sprawdź, co mówią na temat apokalipsy.

  Przepowiednia królowej Saby

  Królowa Saba, zwana Michaldą, żyła na przełomie IX i X w. przed naszą erą i władała królestwem położonym na Półwyspie Arabskim. Była znaną profetką, a z jej wizji korzystał sam król Salomon.

  Przepowiedziała wiele ważnych wydarzeń, które miały miejsce, jak np. narodziny Jezusa Chrystusa, czy Holokaust oraz dwie wojny światowe. Mówiła także o końcu świata, wspominając, że jeśli ludzie „Boga obrażać będą i w grzechach brnąć, Bóg odpłaci im się i skróci liczbę lat istnienia świata”.

  To wydarzenie ma poprzedzić siedem straszliwych znaków. Według Królowej Saby zanim dojdzie do apokalipsy nastąpi błyskawiczny rozwój technologii i nauki, który sprawi, że ludzie zatracą się w chaosie. Wybuchnie globalna wojna, następnie zapanuje 50-letni pokój pod patronatem Boga, aż do przyjścia na świat Antychrysta. 

  Przepowiednia Baby Wangi

  Baba Wanga, czyli Wangelija Pandewa Dimitrowa nazywana była „Nostradamusem z Bałkanów”. Jej tajemnicze i zawiłe wizje pełne były katastrof i przerażających obrazów, dotyczących losów ludzkości. Uważa się, że niewidoma mistyczka przewidziała m.in. dojście Hitlera do władzy, śmierć Józefa Stalina, katastrofę w Czarnobylu czy narodziny ISIS. Mówiła także o końcu świata- uważała, że apokalipsa nadejdzie dopiero w 5079 roku. Doprowadzą do niej katastrofalne zmiany klimatu, a także użycie nieznanej dotąd broni.

  Przepowiednia Nostradamusa

  Nostradamus, czyli Michel de Nostredame (1503-1566) to francuski lekarz, aptekarz, astrolog, jasnowidz i badacz wiedzy tajemnej. Pozostawił po sobie wiele proroctw, które dotyczą losów ludzkości i przedstawiają wizje końca świata. Jego przepowiednie dotyczyły katastrof, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, plagi, bitwy i wojny. Wiele z nich uważa się za prawdziwe – ponoć przewidział rewolucję francuską, nadejście Hitlera, wybuch II wojny światowej, lądowanie człowieka na Księżycu.

  Nostradamus przepowiedział koniec świata, do którego ma dojść w 3797 roku. Zanim to nastąpi nastanie zupełnie nowa era - dojdzie do rozdzielenia duszy i ciała, po czym zwiążą się one ze sobą ponownie.

  Dusza bez ciała nie będzie dłużej cierpieć, Przywdzieje ona swoje nowe odzienie, Dzień Śmierci stanie się dniem Narodzenia, Duch Święty znów się w nim rozraduje, Kiedy dusza z nowego ciała ujrzy Świat, Dla niej wieczny w całej swej okazałości.

  ZOBACZ TAKŻE: Znaki świadczące o tym, że zmarli chcą nawiązać z nami kontakt!

  Udostępnij: