Kiedy dziecko może samo wychodzić na podwórko? Grzywna do 5000 złotych!

Bezpieczeństwo dzieci i kwestie prawne związane z ich samodzielnym wychodzeniem na podwórko stanowią istotny temat dla wielu rodziców i opiekunów. W jakim wieku dziecko może wychodzić samo na zewnątrz?

Rozpoczęły się wakacje, długo oczekiwany czas dla dzieci i młodzieży. Przed nimi ponad dwa miesiące wolnego, ale to nie oznacza, że należy lekceważyć zasady i zaniedbywać obowiązki. Rodzicom warto również przypomnieć o istotnej kwestii: pozostawienie dziecka bez opieki może skutkować poważnymi konsekwencjami prawymi, nawet na przydomowym podwórku.

Od kiedy dziecko może samo wychodzić na podwórko?

W Polsce brak jednoznacznych przepisów dotyczących wieku, od którego dziecko może samo wychodzić na podwórko, nie oznacza, że rodzice lub opiekunowie mogą je pozostawić bez nadzoru.

ZOBACZ TAKŻE: Kobiety o tych imionach mają najwięcej energii życiowej

Chociaż prawo szczegółowo określa wiek, od którego dzieci mogą poruszać się samodzielnie po drogach, kary za zaniedbanie nadzoru są jasno określone.

O tym rodzice powinni pamiętać

Czy rodzice mogą pozwolić swojemu maluchowi na przebywanie na terenie przed domem lub na pobliskim placu zabaw, jeśli mają je na oku, np. przez kuchenne okno? Chociaż kwestia ta nie jest bezpośrednio uregulowana w polskim prawie, nadal obowiązuje odpowiedzialność rodziców za bezpieczeństwo swojego dziecka.

Ważne są zapisy, które zostały umieszczone w ustawie dotyczącej Prawa o ruchu drogowym:

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Art. 43 ust. 1 mówi, że dziecko do ukończenia 7. roku życia może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat. Zapis ten nie obowiązuje w strefie zamieszkania i na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych - podaje portal bezpiecznarodzina.pl

Przepisy nakładający obowiązek, aby dziecko, które samo wychodzi z domu i porusza się po drodze, miało ukończone 7 lat, są jasne.

Jednakże, nie obejmuje to sytuacji, gdy dziecko wychodzi na przydomowe podwórko lub plac zabaw znajdujący się w pobliżu bloku.

Niemniej jednak, w skrajnych przypadkach, ten zapis może mieć znaczenie w kontekście pozostawienia dziecka bez opieki, co jest uregulowane w Kodeksie Wykroczeń.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Niezastosowanie się do tego przepisu może więc być uznane za wykroczenie – czytamy w art. 106.

Wysoka kara grzywny

Za nieumyślne przestępstwo sprawca może ponieść konsekwencje w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Grzywna może wynosić od 20 do 5000 złotych.

Choć przepisy precyzyjnie określają, do kiedy dziecko może pozostać samo w domu, istotne jest również uwzględnienie jego dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Nie wszystkie dzieci powyżej 10. roku życia są gotowe na samodzielne przebywanie w domu.

Zdjęcie Kiedy dziecko może samo wychodzić na podwórko? Grzywna do 5000 złotych! #1

Czasami lepiej jest być ostrożnym i zrezygnować z tego pomysłu, nie tylko ze względu na możliwe konsekwencje prawne, ale również dla bezpieczeństwa naszych dzieci.

Trudno jest przewidzieć, co może się zdarzyć i jak nasze dziecko poradzi sobie w takiej sytuacji. Warto podczas wakacji poruszyć tę kwestię w rozmowach i sprawdzić, czy dziecko jest gotowe na samo pozostawienie w domu.

Udostępnij: