5 cech osoby zaradnej życiowo

Czasami wydaje się, że nie jest trudnym, odnaleźć w społeczeństwie osobę zaradną życiowo. W końcu posiada takie uwarunkowania, które weryfikują ją na pierwszy rzut oka. Oczywiście może być to prawda, ponieważ pewni ludzie nie skrywają swojego prawdziwego oblicza. Istnieje mimo wszystko unikalny zestaw 5 cech, jakie pozbawią nas złudzeń co do tego, iż dana persona jest zaradna życiowo.

Stabilność emocjonalna 

Kiedy jakaś osoba szybko reaguje na dane sytaucje lub trudno ją wyprowadzić z równowagi, oznacza to, iż jest zaradna życiowo. Idealnie da się zauważyć to w pracy albo w placówkach oświatowych, gdzie czynniki stresogenne występują niemal bez przerwy - każdego dnia. 

Stabilność emocjonalną można także dostrzec w relacjach społecznych. 

Samowystarczalność 

Samowystarczalność zaobserwujemy u osoby, która doskonale zarządza swoimi finansami i nie potrzebuje prosić nikogo o pomoc. Posiada pracę, zasoby oraz zdolności, jakie czynią ją zaradą życiowo. Dotyczy to jednak nie tylko materialnych czynników. Ważne są i sprawy niematerialne, np. emocje. Samowystarczalność ukazuje się tutaj w taki sposób , iż dana persona nie potrzebuje nikogo, by być szczęśliwą. 

Indywidualizm 

Zaradność życiowa ukazuje się także wtedy, kiedy osoba potrafi sama zadbać o swoje sprawy. Znajdzie sobie pracę, pomoże innym, umówi się na ważne spotkanie indywidualnie. Idealnie można zobaczyć to również w stosunku do innych ludzi, którzy będą doskonałym towarzystem dla zaradnej jednostki, lecz nie zabezpieczeniem czy pomocnikiem. 

Posiadanie cech wolnego ducha

Cechy wolnego ducha, jakie definiują osobę zaradną życiową to, np. 

- nie przywiązywanie się;

- ufanie tylko najbliższym osobom; 

- dbanie o własne interesy; 

- nie oddawanie się w pełni innym; 

- szuaknei nowych możliwości albo wyzwań; 

- stawianie na pierwszym miejscu własnego komfortu. 

Proszenie o pomoc w ostateczności

Osoba zaradna rzadko prosi kogoś o pomoc a jeśli już to w ostateczności. Nie chodzi o to, że boi się urażonej dumy, po prostu nawet takim ludziom zdarza się trudniejszy okres w życiu. Mimo wszystko nie występuje to dosyć często, ponieważ jednostki ogarniające w pełni swoje życie, zawsze należą do tych samowystarczalnych czy nietuzinkowo skutecznych. 

B.J   

Udostępnij: