Język polski z pewnością jest bardzo trudny, nawet dla samych Polaków. Stąd powstało wiele błędów językowych, z których niektóre już nawet nie generują uwag. Jakie błędy językowe popełniamy najczęściej?

Rok dwutysięczny dwudziesty

Szczególnie teraz, tuż po nowym roku często zdarza się słyszeć ten powszedni błąd. Rok dwutysięczny był tylko raz - w roku 2000. Natomiast każdy kolejny "z końcówką", np. 2022 wypowiadamy jako "dwa tysiące dwudziesty drugi".

W cudzysłowiu

Coraz rzadziej mamy okazję słyszeć poprawną formę, jaką jest oczywiście „cudzysłowie”. Zapomnijmy więc o niepoprawnej formie.

Wszem i wobec

Zupełnie niepotrzebne "i" pomiędzy wyrazami gości już w naszym języku od dawna. Samo wszem wobec jest poprawną i skróconą wersją słów "Wszystkim wobec i każdemu z osobna".

Z dużej litery

Po pierwsze właściwym określeniem jest tutaj "wielka litera", a nie duża. Po drugie i co ważniejsze, słowa z tytułu to rusycyzmy, a przecież język polski zawiera aż dwie poprawne formy dla określenia liter. Możemy zatem pisać coś "od wielkiej litery" lub "wielką literą".

Trzy razy pod rząd

Kolejny błąd, którego stosowanie nie dziwi nawet w znanych piosenkach. Poprawie mówimy "trzy razy z rzędu".

Dwudziesty lipiec

Język polski niemal zawsze wymaga odmiany, dlatego kiedy nie jesteśmy pewni, czy coś się odmienia - zazwyczaj się odmienia. Zatem poprawną formą w przypadku jakichkolwiek dat jest np. "Dwudziesty lipca", a nie "Dwudziesty lipiec", "siódmy stycznia", a nie "siódmy styczeń" itd.

Po najmniejszej linii oporu

Błąd możemy dostrzec sami już po przeanalizowaniu zdania. Przecież to opór jest najmniejszy, a nie sama linia. Dlatego to wyrażenie "po linii najmniejszego oporu" jest poprawne.

Wydaje się być ciekawy

Wyrażanie jest zapożyczeniem z języka angielskiego. Poprawna forma to po prostu "wydaje się ciekawy".

W dniu dzisiejszym

Zupełnie niepotrzebne wydłużenie i komplikacja. Mówmy po prostu poprawne "dzisiaj".

NB

Udostępnij:


Sklep


Zobacz więcej

subscribe img