Nie da się nie zauważyć, że uczniowie oraz nauczyciele są coraz bardziej przemęczeni materiałem, który jest przekazywany przez szkołę. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ szkoła powinna uczyć, a nie męczyć. Jakie są jednak podstawowe przyczyny przemęczenia w szkole?

Za dużo materiału

W szkole ciągle przesiadujemy w ławkach, słuchając przy tym nauczyciela, który prowadzi lekcję bądź wykład. Niestety materiał, jaki jest przekazywany, posiada za dużo szczegółów, a czas lekcji jest mocno ograniczony. Nie da się więc nie zmęczyć materiałem, który jest przekazywany szybko i chaotycznie. Niestety, ale nie jest to korzystne zjawisko i odbiega od założeń edukacji powszechnej. 

Za dużo przedmiotów

Na zmęczenie i przesyt informacji wpływa także liczba przedmiotów. Jest ich za dużo, a preferencje uczniów zawsze odbiegają od programu - każdego interesuje co innego. Ponadto wszystkie lekcje są zaraz po sobie, a nie uda się przejść z jednego tematu na drugi w 5 minut. 

Za mała indywidualizacja 

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że klasy są wieloosobowe. Nie uda się więc przeprowadzić lekcji w dobry sposób, ponieważ każdy inaczej przyswaja informacje - jeden szybciej, drugi wolniej. Nie trzeba nawet robić szczegółowych badań; wszystko widać na podstawie zwykłej obserwacji. W związku z tym przemęczenie się stało się normalną sprawą - niestety. 

B.J

Udostępnij:


Zobacz więcej


Sklep

subscribe img